Ringnes-hotellet

Av
DEL

MeningerSvolvær er i en fase av byutvikling hvor fremtiden allerede har løpt fra den lille småbyen, og er på full fart inn den store småbyen. Viktige veivalg må tas. Hvis Svolvær skal være en sentral by i Nord-Norge, forutsetter det at vi er tilstrekkelig innovativ i våre fremtidige løsninger. Det er en klar forutsetning for at byen kan utvikle seg fra den lille småbyen til en attraktiv by for handel, service og møteplass for både Lofoten, landsdelen og landet for øvrig.

En slik sammenheng er det planlagte Ringnes-hotellet et steg inn i fremtidens Svolvær. Vi må våge å satse på de utradisjonelle arkitektoniske løsningene som setter Svolvær på kartet, og som gjør at vi kan være stolt av byen vår. En avvisning av dette hotellprosjektet og investeringer i flere hundremillioner-klassen, og mange nye arbeidsplasser, vil kunne gi et meget negativt signal til andre som kan tenke seg i investere i byen.

For noen er byggehøyden et hovedargument mot Ringnes-hotellet slik det nå foreligger. Det er derfor viktig at den reviderte byplanen nå åpner for høyhus på den aktuelle tomten. Hva vil bli alternativet uten høyhus med de tilhørende fire spirene? Sannsynligvis en noe firkantet bygningsmasse i stål, betong og glass, uten det særpreg langs kaipromenaden som denne del av byen trenger.

Kirken blir i utredningen fra planavdelingen trukket frem som en faktor når det gjelder høyden både på hotellet og eller i byen. I en by i rask utvikling bør kirken etter min mening ikke lenger være en begrensende faktor på byggehøyde i sentrum av Svolvær. Kirken vil derimot alltid være et høydepunkt i byen, og vil være synlig fra de fleste steder i byen og ikke minst fra havet.

Det fremheves fra planavdelingen som negativt at den øverste delen hotellet også kan ses fra torget. Det kan umulig være et godt argument mot byggehøyden, heller tvert om. At hotellet medfører at en ikke kan se Svolværgeita i deler av Vestfjordgaten, kan heller ikke være et godt argument mot høyden. Da får man flytte seg noe meter så Svolværgeita blir synlig, hvis det er ønskelig. Hotellet toppetasjer vil derimot bli en fantastisk utsiktsplattform, og det bør kanskje i større grad legges til rette for nettopp det. Utvilsomt et ettertraktet turistmål i sentrum av byen

Blant hotellfolket er det en gjengs oppfatning at nye hoteller i denne kategorien vil måtte ha minst 250 rom for å kunne driftes lønnsomhet. Tar en bort tårnene i prosjektet eller eventuelt reduserer høyden på disse, må en kompensere med en større utbygging i andre deler bygningskroppen. Det vil kunne gi en betydelig dårligere utforming enn de nåværende planer.

Planavdelingen er i sin utredning i utgangspunktet ikke negativ til den arkitektoniske utformingen. Det er heller ikke jeg. Bygget bryter noe med eksisterende bygninger langs den noe monotone kaipromenaden, men på en god måte. Det er den arkitektoniske utformingen som gjør dette prosjektet så interessant i utviklingen av byen. Det kan være behov for en "finpuss" av de bygningsmessige detaljene, men det er tårnene som gjør bygningen til et “smykke” langs kaipromenaden.

Det er nevnt at hotellet bryter betydelig med dagens bystruktur. Thon-hotellet er et eksempel på det motsatte med sine 10 etasjer, og hva har ikke det sammen med Kulturhuset medført av positive ringvirkninger for byen. I sin tid ble de høye verkstedhallene dømt nord og ned. De var for høy og omfattende mente mange, men fornuften seiret. Verkstedhallene har på mange måter gitt byen et særpreg nettopp i kraft av sin høyde og størrelse. For ikke å snakke om arbeidsplasser. En ny verkstedhall på 30 meters høyde er under planlegging på ytterst på Hjellskjæret. Det bekrefter bare den tydelige tendens for byggehøyde i byen. Med verkstedhallene våget man å ta skrittet inn i fremtiden.

Når det gjelder mulige problemer knyttet til vannkapasitet og trafikkavvikling knyttet til hotellet, er jeg sikker på at planavdelingen og Ringnes finner gode løsninger begge delene. Et nærliggende mulig parkeringshus kan kanskje være en løsning for parkering og trafikkavvikling.

Det er viktig å se høyhus i sentrum av Svolvær i sammenheng med fjellene som omkranser byen, og jeg tror høyhus vil stå seg flott nettopp mot de høye fjellene som omkranser byen. Hotellets utforming vil bli et blikkfang som vil sette byen på kartet i mange sammenhenger.

Jeg aksepterer selvsagt at det i denne prosessen kan være mange meninger om utformingen av Ringnes-hotellet. Med flere aktuelle hotellplaner, leilighetskomplekser og verkshaller, står vi overfor en fremtid som ikke mange kunne tenke seg for noen tiår siden. Nå går en del tog mot fremtiden. La oss gripe sjansen å bli med et av togene.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags