Replikk MDG: "Hvor høyt ønsker vi å bygge?"

Av
DEL

LeserbrevVågan Høyre tar i debattinnlegg 8. august stilling til hvor høyt man ønsker å bygge i de kommende årene. Det er bra og riktig at dette gjøres i god tid før kommunevalget 9. september. Miljøpartiet det grønne i Vågan (MDG) har lagt ned en maksimal byggehøyde på sju etasjer i byplanen . Dette er et av mange gode forslag som MDG fremmet i innspillet til byplan 20.06.19.

I følge Høyre er fortetting med byggehøyde på 15 etasjer (Høyre unngår nevne at de foreslår 15 etasjer i den reviderte byplanen) veien å gå. I byplanen forventes en vekst på 2000 innbyggere frem til 2040. Det spørs om dette er realistisk. SSB opererer med en befolkningsutvikling fra 9563 til 10269 i 2030, og 10709 innbyggere i 2040. Dermed rundt 1000 mennesker. Vi vil også minne om at Vågan Kommune innbyggertall går ned (-32 innbyggere så langt i år)

Høyre ønsker ikke å tette til flere vannspeil enn høyst nødvendig (Bra!). Man vil heller ikke vokse inn i Svolvær eller Kabelvågmarka (Bra!). Konklusjonen blir derfor fortetting og vekst i høyden. MDG er ikke uenig i at fortetting og utvikling av eksisterende bysentre er en del av løsningen. Men da må det være parallellarbeid med flere grøntområder og parker for de som skal bo der. Spørsmålet er hva poenget er med å bare bygge i en uhemmet høyde? Og hva er gevinsten med antall boenheter / boliger?

Hvis man tillater fem høyhus i gjennomsnitt 12 etasjer mot MDGs foreslåtte sju, vil det være 25 etasjer med ekstra plass å leve på. Per i dag er det fire leilighetsprosjekter på Finn.no og de huser mellom tre og sju leiligheter per etasje. Så i gjennomsnitt fem leiligheter per etasje. Med det regnskapet vil det legges tilrette for 125 ekstra boenheter (leiligheter).

I Vågan kommune bor det i gjennomsnitt 2,16 personer per husstand. Man kan anta at det bor langt færre i gjennomsnitt per leilighet. Med tilrettelegging til 15 etasjer (i stedet for maksimalt sju) vil man ikke kunne huse mer enn 200 innbyggere. Dette er ikke mye for noe som gir gjennomgripende (visuelle) konsekvenser for Svolvær by.

Christian Ringnes sa i sin presentasjon av hotellet, at de ønsker å være "slanke og høye". Vi vil si at Svolvær er vakrere som liten og bred. Høyre ser ut til å glemme at man kan vokse i bredden og distriktene. Det er flere områder som kan utvikles i byplanen. Tjeldbergvika og Ørnbukta er to utmerkede områder som i årene fremover kan utvikles med hus for familier (fordi det er barnefamilier vi trenger hvis Vågan skal vokse eller i det minste ikke krympe) og leiligheter i lav høyde. Med forbedret kollektivtransport vil det også være mer interessant å bo litt utenfor sentrum.

For å imøtekomme en voksende befolkning vil det derfor også være mer hensiktsmessig å se på hvordan man kobler distriktene nærmere Svolvær. Alle kan ikke bo i Svolvær. En stemme for MDG i det kommende valget vil blant annet være en garantist for en nøktern og ansvarlig utbygging av Svolvær by og Vågan.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags