Bedre kommuneøkonomi med Arbeiderpartiet.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevArbeiderpartiet mener at barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester er viktige tjenester i folks hverdag og det viktigste vi kan bruke fellesskapets penger på. I forslag til statsbudsjett for 2019 legger regjeringen opp til en svært lav vekst i kommunesektorens frie inntekter, med en realvekst på kun 0,7 prosent i følge regjeringens egne tall. Økte renter gjør også kommuneøkonomien strammere. Dette er for lite når kommunene har store uløste oppgaver innenfor sentrale velferdsområder.

Nedgang i inntekter til Vestvågøy

I Vestvågøy sier rådmannen rett ut statsbudsjett for 2019 legger opp til et strammere budsjett for kommunesektoren enn det som har vært tilfelle for de seneste årene. For Vestvågøy er det beregnet en økning i frie inntekter på 2,9 prosent. Når en vet at den generelle lønns- og prisstigning er beregnet til 2,8 prosent samtidig som det gjøres en del endringer i opplegget, betyr dette egentlig en reell nedgang i inntekter.

Dette rimer dårlig med de påståtte satsingene innenfor blant annet satsningene for personer med rusproblemer, økt satsing på tidlig innsats i barnehage og skole og forebyggende tiltak for barn, unge og familier. I Vestvågøy har Arbeiderpartiet måtte skjerme disse gruppene fra kutt i budsjettet for 2019.

Regjeringen setter ikke kommunene i stand til å løse sine oppgaver

Arbeiderpartiet styrker derfor kommunesektorens inntekter i 2019 med 3,5 mrd. kroner mer enn regjeringens forslag med vårt alternative budsjett. Da kan kommunene tilby flere barnehageplasser, styrke kvaliteten i barnehagene, sørge for flere lærere og tidlig innsats i skolen, styrke eldreomsorgen og forebyggende helsearbeid blant barn og unge. Med Arbeiderpartiets opplegg ville Vestvågøy fått en økt netto overføring på 5,993 mill kroner.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags