La Rækøya forbli friluftsområde

Av

Rødt Vågan viser til planene om molo på utsiden av Rækøya med tilhørende nedsprenging av øya og omregulering fra friluftsområde til industri.

DEL

Kulturlandskap og uberørt naturlandskap, og spesielt skjærgården, er blant de største evigvarende verdiene Lofoten har, og som vi er forpliktet til å ta vare på for kommende generasjoner. Dessverre har det på veldig kort tid blitt stadig færre friluftsområder langs kystlinja i og rundt Kabelvåg.

Rødt mener at det skal svært tungtveiende grunner til for å tillate omfattende irreversible inngrep i disse naturområdene. Planen berører hele Rækøya, holmene utenfor og småbåtleden mellom dem. Med de industriområdene som nå klargjøres i Osan, vil behovet for slike arealer være dekket i overskuelig framtid. I følge Kystverket er det også usikkert om den foreslåtte moloen vil gjøre havna innenfor tilstrekkelig smul.

Det som går tapt med dette prosjektet, er en idyll av en skjærgård, et friluftsområde for Kabelvåg, samt ei mye brukt farled for småbåttrafikken mellom Kabelvåg og Henningsvær, som jo også forstyrrer en ellers beskyttet led helt fra østre Svolvær og hele veien vestover. I tillegg vil ei nedsprenging av Rækøya påføre beboerne på Olsneset, i Ursvika og langs Rækøyveien ytterligere belastninger over år gjennom støy og støv. Rødt går derfor mot den foreslåtte planen.

Leserbrev
Nominasjonsmøtet i Rødt Vågan 9. januar, Laura Johanne Olsen

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags