Rækøya - hva er best for Kabelvåg-samfunnet i denne saken?

Av

Bygging av kai og molo på Rækøya blir behandlet av kommunestyret mandag 25. november 2019.

DEL

Leserbrev
Den planlagte moloen skal strekke seg fra Rækøya over til holmene utenfor øya. Det betyr at småbåtleia utenfor Rækøya blir stengt for trafikk. Leia trafikkeres av både av privatpersoner og næringsvirksomhet. Kaianlegget skal brukes til større lasteskip og blir å påvirke båttrafikk, friluftsområdet og badeplassen like ved.
Det er svært uheldig hvis kommunestyret gir klarsignal til bygging av kai og molo FØR bydelsplanen for Kabelvåg er behandlet og drøftet.
Hva er best for Kabelvåg-samfunnet i denne saken? Er det riktig at en enkelt utbygger skal legge premissene for hvordan fellesarealene skal brukes?


Utbyggingen av kai og molo på Rækøya legger til rette for båttransport av masseuttak, og forutsetter økt masseuttak for å være lønnsom. Ifølge utbygger er ikke Betong & entreprenørsenteret avhengig av havnen siden betongelementene må transporteres med bil. Mye av massen som blir tatt ut brukes lokalt, derfor vil en utbygging av havnen føre til økt tungtrafikk på vei. I dag kjører det i snitt 65 tungtransporter pr dag gjennom Kabelvåg, dersom det bygges havn vil denne trafikken øke til 95 tungtransporter pr dag. Trafikken går gjennom boligområder, forbi idrettshall, skole og barnehage. Både masseuttaket og tungtrafikken er problematisk for de som bor i området og gjør veien utrygg for barn og unge.

En industrihavn av denne størrelsen forutsetter fremtidig bruk. Ifølge saksfremlegget er det industri man legger til rette for. Har Vågan kommune bruk for en industrihavn i tillegg til Osan Syd? Er Kabelvåg tjent med et industriområde på Rækøya?


Et eventuelt vedtak om tillatelse til bygging av kai og molo på Rækøya er en tilrettelegging for masseuttak på hele Rækøya og et fremtidig industriområde på øya. På den måten legges det sterke føringer på arbeidet med den fremtidige arealplanen, dette før andre interesser har mulighet til å komme med sine innspill.


Fremtidig bruk av Rækøya og seilingsleia må drøftes i den kommende arealplanen hvor også behovene til andre næringsvirksomheter, lokalbefolkningen og fremtidige beboere i Kabelvåg blir tatt hensyn til.
I denne saken er det kommet mange høringsinnspill som peker på negative konsekvenser ved en utbygging. Jeg håper at kommunestyret tar hensyn til disse når saken behandles og at det ikke blir gitt tillatelse til bygging av kai og molo på Rækøya.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags