Omreguleringen av Rambergstrand

Foto:

Av
DEL

LeserbrevKommentar til 2. gangs høring i Flakstad kommune vedrørende forslag til en ny reguleringsplan for Ramberg.

Jeg viser til en e-post fra Tom Kristian Haaland av den 8. mai 2018 hvor han informerte meg om et folkemøte som ble avholdt i Flakstad den 2. mai og opplyste om en ny frist for en ny høring i kommunen som berører min eiendom.

Det forundrer meg at jeg ikke har blitt invitert til dette folkemøte eller informert om den på forhånd, spesielt tatt i betraktning at jeg sendte en e-post til Kurt Atle Hansen den 5. april og etterlyste informasjon. Det har heller ikke blitt lagt ut noen opplysninger om dette møte på kommunens websider, som jeg følger nøye med på.

Det er meget uheldig at jeg har blitt holdt utenfor det som foregikk i Flakstad og ikke har fått anledning til å presentere mine planer for lokalbefolkningen på på dette folkemøte. Fremtidens fiskevær prosjektet erklærer at det ønskes å skape et inkluderende samfunn på Flakstad som støtter gode nærings initiativ. Mitt prosjekt går ut på å skape en ny internasjonal arena for alternativ fotografi med kurs og aktiviteter som har en stor potensiale og kan bidra positivt til lokalsamfunnet på alle måter.

Det har tidligere blitt sendt to brev fra min advokat Helge Hjetland til Kurt Atle Hansen den 30.08.17 og til Flakstad kommune den 30.10.17. I disse brevene har det blitt skissert hva mine planer er i forhold til bruk av de arealene jeg eier på Ramberg. Jeg vil imidlertid understreke at på det tidspunktet har det ikke har vært utarbeidet noen konkrete arkitekttegninger eller detaljert arealplanlegging.

Hele problemstillingen er litt som høna og egget:

- for at kommunen skal kunne ta stilling til mine planer må det utarbeides arkitektskisser.

- for at det skal kunne lages arkitektskisser og jeg skal investere mer tid og penger i dette prosjektet må stranddelen omreguleres fra boligformål til bolig og næring, fjelltomtene fradeles og det må utarbeides løsninger for avkjørsler, parkeringer, offentlige toaletter og annet infrastruktur.

Dette prosjektet har tidligere fått støtte fra Flakstad utvikling og fra Nordland fylkeskommune til festival på Rambergstrand. Kurt Atle Hansen hadde svart til advokat Hjetland at det skulle blitt tatt hensyn til mine planer og at jeg har fått beskjed om dette, og at kommunen ser positivt på dette prosjektet. Det foreligger skriftlige uttalelser om dette fra både kultursjefen og næringssjefen i kommunen.

Jeg kan imidlertid ikke se på hvilken måte kommunen har tatt hensyn til noen av mine planer. Det har gått tre år siden oppstarten av dette prosjektet. Jeg vil understreke at jeg ikke hadde funnet på å søke om dispensasjon fra reguleringsplaner i sin tid på eget initiativ. Jeg har blitt veiledet til dette av daværende teknisk sjef Dag Walle. Hadde jeg visst at omreguleringsprosessen er så vanskelig, kunne jeg har bygd en bolig der allerede den gang og har hatt gleden av det i tre år allerede.

Jeg trodde etter mitt siste besøk i Flakstad i august 2017 og etter samtaler med Kurt Atle Hansen vi var blitt enige om at vi skulle forsøke å legge alle konflikter bak oss og starte på nytt. Vi skulle finne en konstruktiv løsning sammen. Det har nå blitt innvilget støtte fra Norsk Kulturråd til utvikling av en ny kunstarena på Rambergstrand. Bevilgningen er betinget av at prosjektet får tilsvarende støtte lokalt på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Pengene skulle bidra til å utvikle arkitekttegninger og arealløsninger. Bevilgningen kan imidlertid ikke benyttes uten at det blir vedtatt omregulering til bolig og næringformål på strandsiden av min tomt på Ramberg.

I min søknad til kulturrådet hadde jeg tatt sikte på at kommunen skulle ta hensyn til mine planer, slik som det ble indikert i brevet fra næringssjefen til advokat Hjetland av 29.12.2017. Der står det: “Kommunen ser generelt positivt på bedrifter som vil etablere og utvikle virksomhet i Flakstad, og vi ønsker å bistå så godt som mulig.” Hvis stranddelen blir omregulert til bolig og næringformål slik som det er påkrevd for å lage et galleri, vil jeg fra min side se positivt på å samarbeide med vegvesenet og kommunen om sykkelsti og avkjørsler. Det er budsjettert med å engasjere et profesjonelt planfirma til dette formålet.

Hvis derimot forslaget til omregulering til friareal blir opprettholdt og senere vedtatt, vil dette i praksis bety slutt for mine planer og vil medføre ytterligere økonomiske tap for mitt foretak. Jeg hadde planer om å søke om støtte fra næringsfondet i Flakstad kommune og fra Nordland fylkeskommune med fristen 1.september 2018. Dette er kun mulig hvis det blir utarbeidet et nytt forslag til omreguleringer som virkelig tar hensyn til mitt prosjekt. Jeg kan ikke se hvordan omregulering av stranddelen av min tomt til friareal kan føre til noe positivt for lokalbefolkningen eller føre til løsninger for sykkelsti og andre nødvendige endringer . Det har lenge vært sagt og skrevet mye om problemer med parkeringsplasser og toaletter i Lofoten. Mitt prosjekt tar seg av dette, og det vil bli utarbeidet løsninger for både avkjørsler, parkering og offentlige toaletter.

Det er ikke for sent, men tiden renner ut. Det er begrenset hvor lang tid jeg skal være villig til å vente på en løsning. Livet er for kort til dette. Jeg håper at det skal virkelig bli tatt hensyn til mine planer. Jeg er meget lei meg for de konflikter som hadde oppstått og vil så gjerne prøve å skape en god dialog med formannskapet i kommunen. Mitt prosjekt kan ikke videreutvikles uten støtte og positiv mottakelse lokalt.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags