Reidar Jelstrup Egeland (MDG): En beklagelse

Av
DEL

LeserbrevDet er tid for og på sin plass å komme med en beklagelse. Den senere tids debatt, inkludert leserinnlegg, innlegg i kommunestyret og debatt på Meieriet torsdag 27. februar, om flyplass og eventuelt ny vei, har, i hvert fall for min del, fått fram det verste. Men det har aldri vært meningen å ramme hverken enkeltpersoner eller enkeltbedrifter. Jeg er glad i ordføreren vår. Han er en kjernekar som knytter alle sammen, har en utrettelig energi og gjør en kjempejobb. Næringslivet har utrolig mange gode sider, mye god kraft og kreativ energi, mange enkeltpersoner som ofrer seg, for familien og for felles beste.

Vi er alle avhengig av et robust næringsliv som har stabile og forutsigbare rammer. Næringslivet behøver også en kommune som legger til rette for at det kan fungere godt, uten å møte unødvendig byråkrati eller andre hindringer. Samtidig er det viktig at kommunen har tiltak og ordninger som gjør det enkelt å starte opp nye bedrifter og virksomheter.

Innvendingene har ment å være en kritikk på systemnivå. Det må være legitimt å påstå at vi over lang tid, ikke bare her, men i hele den vestlige verden, har latt næringslivet og en spesiell type logikk, få bre seg og til slutt mer eller mindre dominere samfunnet. Det er av ren sedvane næringslivet i dag har såpass mye innflytelse over den politiske agendaen og utfallet av sakene. Det er som om det er det mest naturlige i verden at det er næringslivets ønsker som skal oppfylles først. Alt annet er sekundært. Hvordan kom vi dit?

En ny storflyplass er en sjelden begivenhet. Det er mye prestisje involvert, og talløse interesser og ønsker. Mange føler at det er vår tur nå, når det kommer til store statlige investeringer. Næringslivet ønsker seg flere muligheter og bedre vilkår. Mange har også ønsker om å gjøre det mer sannsynlig at barna kommer tilbake og velger å bo i hjemtraktene framfor mer sentrale steder. Slike ønsker er absolutt legitime og på sin plass.

Dagens kontekst er likevel spesiell og på mange måter unik. Det er lettere for en som kommer utenfra kanskje, å oppleve Lofoten som noe helt unikt og spesielt verdifullt. Men det merkelige er at det er mest på det sentimentale planet. Lofoten vekker en dyp lengsel tilbake til det opprinnelige, rene og autentiske. Lofoten er et autentisk Norge i miniatyr. Ren luft, rå natur, fjell, fjord, stillhet, midnattssol, nordlys, ufattelige naturressurser. Denne saken er dermed mye større enn oss selv. Det er noe mye større og mer verdifullt som går tapt, hvis dette infrastrukturprosjektet blir bygget ut. Min påstand er at det vil få en enorm symbolsk betydning.

Andre momenter er at fremtidens industri og tjenesteytende næringer vil behøve færre arbeidstakere. I takt med ny robot- og informasjonsteknologi vil flere og flere av dagens arbeidsplasser bli overflødige. Nye arbeidsplasser i vår kommune kan komme i kjølvannet av omleggingen til en grønnere og mer lokalt organisert økonomi. Men da må vi ta vare på det vi har og ikke ødelegge det, slik vi mener at flyplassen og en ny veitrasé vil gjøre.

Igjen, dyp og inderlig beklagelse for ufin oppførsel i debatten. Framover ønsker vi mer dialog og godt samarbeid.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags