Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan bør Lofoten framstå som reisemål?

Artikkelen er over 5 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Masseturisme er kjent for å utarme lokal natur og kultur, og lage permanente skader på miljøet. Dette er noe vi ikke må legge til rette for i den norske fjellheimen. Vi kan ikke bygge opp naturbasert turisme ved å satse på en turismevariant som lokalmiljøet og naturen vil tape på».

Sitatet er hentet fra et innlegg av sosialantropolog Birgitte Dambo ved Universitetet i Stavanger som har fordypet seg i økoturisme. Dambo sikter spesielt til Rogaland, og trafikken til fjellene Preikestolen og Kjærag. Men påstanden hennes har i høyeste grad relevans andre steder, som Lofoten.

Den britiske storavisen The Guardian brukte plass på Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdals utspill om nedslitte stier, og en naturregion som vakler under trykket av vel en million besøkende. Uten bedre tilrettelegging slites og grises naturen til på en måte som kan svekke Lofotens pre som et av de mest naturskjønne reisemål.

Lofoten ønsker å være en spydspiss i markedsføringen norske reisemål. Vi har ikke hørt noen ta til orde for at vi skal dempe markedsføringen. Og stadig flere kommer hit, enten vi vil eller ikke. I et urolig Europa der terrorfaren skremmer turister vekk fra metropolene, ser vi ikke bort fra at fredelige fiskevær og vakker natur vil lokke flere hit.

Men de mange advarslene om slitasje bør få i gang en bred diskusjon om hvordan Lofoten ønsker å framstå som reisemål. Da faggruppa for naturbaserte opplevelser i Lofoten møttes i forrige uke, stilte nærings- og utviklingssjef i Flakstad, Kurt Atle Hansen, spørsmål om Lofoten i for sterk grad satser på kvantitet framfor kvalitet. Om regionen vil ha flest mulig turister eller om det er på tide å legge noen føringer som angir hvilke turister vi ønsker besøk av.

Men de mange advarslene om slitasje bør få i gang en bred diskusjon om hvordan Lofoten ønsker å framstå som reisemål.

 

Ifølge Dambo preges turisme av trender, verdier og verdensøkonomien. Akkurat nå er trenden opplevelser/adventure, autentisitet, miljøbevissthet, «slow travel» og bærekraftig turisme. Hennes anbefaling for Rogaland er at de store folkemassene bør skaleres ned, og markedsføringen rettes inn mot økoturisme, som er minst like lønnsomt. Dambo advarer dessuten mot å bygge opp et samfunn som er avhengig av turismen for å overleve. Det er ikke bærekraftig.

Lofot-kommunene kan ikke bare bruke skattebetalernes penger til å tilrettelegge for turister. Storsamfunnet har et ansvar. Det samme har næringen selv. Regionen bør fortsatt jobbe for å få Finansdepartementet med på et prøveprosjekt med turistskatt. Med vel en million besøkende handler bærekraften i næringen i stor grad om penger.

Vi ønsker Lofoten fortsatt vil være et attraktivt besøksmål. Det står ikke i motstrid til å ønske en debatt om dagens strategi, og hvordan inntektene kan økes og slitasjen reduseres.

Kommentarer til denne saken