Nato gjør Norge mindre trygt

Foto:

Av
DEL

Leserbrev

Denne høsten møtes 50 000 soldater, 130 fly, 60 fartøy, 10 000 kjøretøy til det som vil bli en av de største øvelsene i NATO noen gang. Det hele finner sted i Norge, hvor ni fylker vil bli berørt. Øvelsen, kjent som Trident Juncture, er en eneste stor lekegrind for verdens krigsglade statsledere. Ved å være vertskap for NATO-øvelsen bidrar Norge til å gjøre verden mer utrygg, sløseri med forsvarsressursene våre, og gir vår tilslutning til en organisasjon som tar livet av uskyldige.

Hensikten med Trident Juncture er å øve seg på å reagere mot et angrep fra en såkalt fiktiv stat, men i realiteten er det selvfølgelig Russland det øves mot. Dette er et ledd i USA sin strategi for å ringe inn Russland. Vi har fått en amerikansk militærbase i Trøndelag og det er også snakk om å bruke den nedleggingstruede Andøya flystasjon for amerikanske overvåkingsfly. Det siste er at et hangarskip fra samme stat skal øve i norsk farvann. Om den har atomvåpen ombord vet ikke Norges forsvarsminister, eller han ønsker ikke å vite det. Så spørsmålet blir da om vi i det hele tatt har et norskt forsvar, eller om vi kun er en satelitt for Nato og USA.

NATO har gitt seg sjøl retten til å krige utenfor eget område og alliansen har stått bak en rekke meningsløse og brutale angrepskriger. Ofte har dette vært stikk i strid med folkeretten og andre internasjonale konvensjoner de siste tiårene. Mange tror at Norge ikke har vært i krig siden slutten på andre verdenskrig. Siden 1990 har imidlertid Norge deltatt i hele åtte kriger. Disse krigene har tatt livet til mange tusener, undergravd respekten for internasjonal lov, bidratt til ukontrollert spredning av våpen, og ført til oppblomstring av ekstremistiske terrorgrupper. Norges krigsdeltakelse kommer som en direkte konsekvens av NATO-medlemskapet vårt og ønsket om å være på godfot med USA. Derfor er både medlemskapet vårt og rollen som vertskap for Trident Juncture uetisk.

I stedet for å sette oss selv i fare og kaste bort ressurser på NATO-øvelser som Trident Juncture, bør Norge satse på et eget selvstendig forsvar. Pengene som i dag går til et NATO-tilpassa militær, burde i stedet rettes mot en styrkning av sivil beredskap og sjø- og landvern. Samtidig bør vi ta sikte på en reell fredsrolle internasjonalt. Det må innebære å ta avstand til NATO-øvelser i Russlands nærområder og å melde seg ut av forsvarsalliansen.

Nettopp fordi Trident Juncture og NATO gjør verden mer utrygg, er det sløseri med ressursene våre å gi tilslutning til en organisasjon som tar livet av uskyldige, og det er viktig å vise motstand mot storøvelsen og organisasjonen som står bak. Derfor deltok også vi på den landsomfattende aksjonsdagen lørdag den 20.oktober.


Paula Lorentzen og Einar Berg Hansen

Leder i Lofoten Rød Ungdom og sekretær Rødt Vestvågøy

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags