Rødt Vestvågøy vil ha et framtidsretta fiskeoppdrett. I det inngår ikke oppdrettsanlegg i Nappstraumen

Foto:

Av
DEL

LeserbrevFiskeoppdrett på Vestvågøya har i et alvorlig lokaliseringsproblem. Oppdretterne vil sjølsagt ha lokaliteter som kan gi stabil drift, sjøl når en opplever sykdomsutbrudd i sine hjemlige anlegg. Det er nettopp gitt dispensasjon fra arealplanen til et av oppdrettsfirmaene for drift i sørlige delen av Nappstraumen. Selvsagt følger et annet anlegg etter og vil ha dispensasjon fra arealplanen eller at denne endres slik at det åpnes for ordinært oppdrett. Denne gangen er lokasjonen ved Flæsa i Nappstraumen.

Fiskeoppdrett er med på å styrke bosetning og gir mange arbeidsplasser. Det er også viktig at de relativt små anleggene, som vi har på Vestvågøya, gis handlingsrom ved å opprette lokaliteter som er egna. Etter vår mening er ikke fiskeoppdrett i Nappstraumen egna til formålet. Tar vi med de negative og tungtveiende hensyn som forurensing av forrester, lus, rømming og ev. sykdommer, er dette faktorer vi ikke kan ignorere. Vi vil ikke tenke på hva et sykdomsutbrudd vil ha å si i den perioden med oppgang av laks og ørret til Farstadvassdraget.

Rødt har et godt forslag og alternativ til de tradisjonelle sjøanlegg, ved å flytte opp på land. Nå må denne satsinga komme i gang for å møte framtida. Ser en fra et miljøhensyn er det da mulig både å bekjempe luseplagen på en miljømessig forsvarlig måte og det samme ved sykdomsutbrudd. Rømming er også vesentlig å ta med her. I rapport fra konsulentfirmaet Deloitte, hevdes det at når en tar med alle faktorer, blir ikke et oppdrettsanlegg på land dyrere enn de tradisjonelle. Når lokalitetene for fiskeoppdrett blir mer og mer pressa, er landbaserte anlegg veien å gå. Så må det være rom for å diskutere om dette er anlegg der fisken skal ha hele sin livssyklus eller settes ut i havet når fisken er betydelig større enn i dag (ca. 100 gram).

Norge er verdensledende når det gjelder oppdrett og den kompetansen vi representerer må utvikles i nært samarbeid mellom oppdretterne, forskerne og myndighetene. Da har en mulighet til å arbeide fram løsninger som er til beste for alle. Nettopp i de gode tidene næringa opplever nå med høye priser på laks, må både oppdrettsnæringa og myndighetene se de mulighetene som ligger i å flytte anleggene fra de tradisjonelle overbelasta lokalitetene og opp på land.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags