Etterlyser oppfølging av vedtak om sosial dumping og svart arbeid

Arbeidet med Storgata på Leknes er et av mange prosjekter kommunen har lagt ut på anbud.

Arbeidet med Storgata på Leknes er et av mange prosjekter kommunen har lagt ut på anbud. Foto:

Av

Åpent spørsmål til ordfører om oppfølging av kommunestyrevedtaket om innkjøp, sosial dumping og svart arbeid.

DEL

LeserbrevDen 22.mai i 2018 gjorde Vestvågøy kommunestyre et vedtak om retningslinjer i forhold til innkjøp-sosial dumping og svart arbeid. Bakgrunnen for dette var og er et ønske om å få ordnede arbeidsforhold innen bygg og anlegg, der Fellesforbundet i samarbeid med blant annet Byggenæringens Landsforening har anbefalt en del felles målsetninger for å ivareta arbeidsfolks rettigheter og like konkurranseforhold for bedriftene.
Ved å stille strengere krav til både faglig kompetanse og ordna lønns- og arbeidsforhold, og like viktig kravet om at lærlinger skal utføre minst 7 % av arbeidet. Med det sistnevnte punktet er håpet å gjøre det mer attraktivt å ta fagutdanning innen yrkesfag der behovet for arbeidskraft er stort.

I Vestvågøy har man brukt Oslo-modellen for et seriøst arbeidsliv som utgangspunkt , og retningslinjene skal benyttes «så langt det passer» som det står i sakspapirene.
Rødt Vestvågøy støtter og forutsetter at de 8 tiltakene i i vedtaket er gjort gjeldende ved større innkjøp og anbud, men vil likevel spørre ordføreren om i hvor stor grad dette blir fulgt opp.

Det er spesielt innenfor bygg og anlegg, veivedlikehold som legges ut på anbud , nå sist arbeidet med Storgata der sluttsummen er over i overkant av 50.millioner i første omgang. Hvordan er dette anbudet og andre anbud vurdert i forhold til de åtte tiltakene kommunestyret har vedtatt , og spesielt punktene om lønns og arbeidsforhold, faglig kompetanse og antall lærlinger.

Dersom et eller flere av disse forholdene ikke blir overholdt, så vil det naturligvis ikke prioritere de innenfor fagområdene som gjør avtaler med lokale fagforeninger på lønn i forhold til tariff, overtidsbetaling, AFP-ordning med mer. Det samme gjelder i forhold til lærlingeplasser. En vil ikke få en reell sammenligning av anbudene dersom en i utgangspunktet ikke opererer på like vilkår.

Rødt Vestvågøy mener kommunen som en stor utbyder av arbeidsoppdrag må følge opp arbeidsforholdene ikke bare for egne ansatte men også arbeidsfolk som arbeider indirekte for kommunen. Det er dette retningslinjene handler om. Det finnes lokale og regionale fagforeninger og bransjeorganisasjoner med kunnskap og oversikt i slike saker som vil støtte og medvirke til gjennomføring av disse tiltakene. Vi vil ikke ha store utbygninger i kommunen der de som utfører arbeidet står nederst ved bordet med lua i handa!


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags