I den senere tid er det kommet mange utspill angående samferdselen i Lofoten etter åpningen av Lofast til neste år. Spersiellt fra næringslivs aktører i Vågan og ordføreren i Vågan er det kommet utspill om spesiellt fergeforbindelsen Svolvær til Skutvik,etter at regionveisjef Torbjørn Naimark la frem fagetatens syn.

Jeg tror at Naimark har helt rett når han sier at etter å ha brukt en milliard kroner på Lofast, så vil dette medføre endringer i samferdselen i Lofoten. Jeg vil først drøfte fergeforbindelsen Svolvær Skutvik.

Når Lofast står ferdig vil det ta rundt en time å kjøre fra Svolvær til Lødingen, så er det en time med ferga fra Lødingen til Bognes. M.a.o. to timer, eller det samme som fergeturen fra Svolvær til Skutvik. Ved å kjøre Lofast slipper man å kjøre på marerittveien Skutvik -Ulsvåg. Når man benytter Lofast og en styrket fergeforbindelse Lødingen Bognes, så får man mye bedre regularitet på fergeforbindelsen, og svært mange flere avganger å velge mellom. Det finns etter mitt syn ingen tungtveiende argumenter for å beholde fergeforbindelsen Svolvær -Skutvik når det gjelder person/personbil trafikken. Så har man et problem med næringstrafikk fra Skrova. Dette kan etter mitt syn løses enkelt. Det er kort og godt å sette inn en liten ferge mellom Svolvær og Skrova. Dersom en forutsetter at det daglig går to vogntog med fisk etc. fra Skrova, så skal det ikke store ferga til for å gå med denne til Svolvær. Denne ferga kan starte i Svolvær å gå til Skrova, og så til de andre stedene. Så returnere og gå tilbake til Skrova og Svolvær. Når ordføreren i Vågan sier at det blir slutt på forbindelsen sørover dersom Svolvær Skutvik forbindelsen avvikles, er dette ikke tilfelle. Forbindelsen Lødingen - Bognes er en mye bedre sørgående forbindelse når lofast står ferdig. I tillegg har vi hurtigruta som går sørover fra Svolvær og Svolvær har hurtigbåtforbindelse sørover. Og vi har ikke minst fergesambandet Moskenes -Bodø som også går sørover.

At Vågan nå først våkner, er oppsiktsvekkende. Hadde Vågan den gang Steigenveien/tunellen sto ferdig med 90 km fartsgrense, og forslaget om ferge Svolvær -Mortenstrand, så hadde saken vært en annen. Da hadde tungtrafikken fra Lofoten sluppet marerittet Skutvik Ulsvåg, Ulsvågskaret etc. Men det passet ikke inn i vågans strategi, og nå er det for sent. Ferga er gått!

Konklusjonen er derfor at fergeforbindelsen Svolvær -Skutvik ikke har livets rett når Lofast står ferdig. For oss i Lofoten så får vi et mye bedre tilbud ved å benytte fergeforbindelsen Lødingen - Bognes.

steinar hansen

Innlegget er forkortet. Red.