Sildpollnes kirke må åpnes

Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Den lille kirka i den store naturen ytterst ute på en odde i Austnesfjorden. Et av de mest populære fotomotivene i Lofoten, hvor folk fra hele verden prøver å fange det spektakulære og de unike kontrastene mellom lys, fjord og fjell.

DEL

LeserbrevStolt står den der, ytterst på neset, omgitt av katedraler i fjell. Den lille, hvite kirka. Enten det er solen som skinner på den en varm sommerdag, eller nordlyset som vaier over himmelen en gnistrende kald og klar vinterkveld. Kirka krever oppmerksomhet fra farende folk, - større enn størrelsen på kirkebygget skulle tilsi.

Bygd i ei tid da havet var veien til kirkehuset. Bygd på dugnad av innsamla midler fra tilreisende fiskere og bygdefolket. Silda og torsken i Austnesfjorden la grunnlaget. Brukt som bønnehus, men også som overnatting for mange av de tilreisende fiskerne. Dugnad og innsamling av penger har gått igjen i kirkens historie, både når det gjelder vedlikehold og innkjøp av orgel og utstyr. Ikke rart at kirka står sterkt i hjertet til bygdefolket.

Stolt er vi over at den blir brukt til bryllup og barndåp av utflytta fjordinger. Stolt er vi over at den har blitt brukt i markedsføring og reklame. Stolt er vi over at den blir avbildet i utenlandske magasiner, og stolt er vi at det er vår kirke.

En strid som for oss brukere av kirken fremstår som uvirkelig. Hvorfor har ikke Vågan Kommune løst denne striden for lenge siden?

Sigrund Krane

Men i idyllen,- med ei vakker kirke i mektige omgivelser, er det strid mellom grunneier, Arild Rønnning som driver Sildpollnes Sjøhuscamp og Vågan Kommune, om veirett og parkering. Noe som medførte at Kirkelig Fellesråd i januar 2015, bestemte seg for å stenge kirken for kirkelige handlinger inntil dette var avklart. En strid som da hadde pågått i mange år. En strid som for oss brukere av kirken fremstår som uvirkelig. Hvorfor har ikke Vågan Kommune løst denne striden for lenge siden?

Turist-trafikken i Lofoten har vært sterkt økende i de senere årene. Vi er på topp som turistmål i Norge. Med anlegg av rasteplass på E10 på Sundsnessset, har turistene et fantastisk skue inn Austnesfjorden og til Sildpollnes Kirke. På sommerstid er hele plassen fylt med busser av turister som vil opp til utsikts-platået.

Grunneier på Sildpollnes har bygd turistanlegg nært kirken, opparbeidet vei og parkeringsplass for sine turister. Vi,- brukerne av kirken, har benyttet oss av hans vei og parkeringsplass når vi har vært i konfirmasjon, begravelse eller gudstjeneste. Noen ganger har vi også opptatt plass for hans kunder. Turister som har ønsket å se kirken på nært hold og fotografere,- har og benyttet den.

Mange av disse har vært trengende og har brukt hans turistanlegg til sitt formål,- eller har rett og slett benyttet naturen til å gjøre sitt fornødende. Det opplever en stadig i nærmiljøet,- ikke minst ved butikk-området på Liland hvor mange turister parkerer for å gå opp til Geitgaljen.

Vågan kommune har ikke tatt inn over seg at den økende graden av turister i vårt område også krever tilbud om toalett-muligheter for besøkende.

Sigrund Krane

Vågan kommune har ikke tatt inn over seg at den økende graden av turister i vårt område også krever tilbud om toalett-muligheter for besøkende. For den som driver et turistanlegg, med et veldig populært foto-objekt i nærheten, vil det medføre problem.

Grunneier har i en år-rekke påpekt dette til kommunen, samt stilt krav om kompensasjon for vedlikehold av vei og bruk av parkering.

I Våganavisa 2.3 2016 er det et oppslag "Sildpollnes inn i rettsalen?". Bjørga Delp i Kirkelig Fellesråd sier: "Jeg synes det er fint at Vågan Kommune har forsøkt å få til en løsning, men jeg tror dessverre det ikke er mulig å komme til enighet med grunneier".

Det er mulig det er rett. Men når dette er en situasjon som har vart i mange år så undres jeg hvorfor Vågan kommune ikke for mange år siden har kommet til en løsning. Hvorfor har de ikke planlagt utfylling og opparbeidelse av parkering rundt Sildpollnes kirke, med likhet som Kabelvåg kirke? Hvorfor har de ikke for mange år siden bygd toalett og kanskje rasteplass ved siden av kirken? Jeg har aldri hørt at Kirkelig Fellesråd eller Vågan kommune har jobbet med en plan for å løse parkerings-mulighet for kirke-brukerne. Hvorfor har de ikke fått på plass en avtale om veirett?

Det er tragisk for oss som tilhører kirken at den er stengt. Og det er særdeles trist i de situasjoner når noen dør og de pårørende ønsker at begravelsen skal finne sted fra kirken de tilhører. Vi som bor i fjorden ønsker å bruke kirken til kirkelig handlinger, noe som grunneier ikke motsetter seg. "Jeg ønsker på ingen måte at kirken skal stenge. » sier grunneier Arild Rønning i intervju med Lofotposten 25. januar 2015, - like etter at Kirkelig fellesråd har tatt sin beslutning om stenging.

På hvem sine vegner har da Kirkelig Fellesråd fattet beslutningen om å stenge kirken?

- Ikke etter ønske av folket i fjorden.

- Ikke etter ønske av Arild Rønning.

I samme Våganavis som saken om Sildpollnes kirke, er det og en artikkel om budsjettsprekk på opparbeidelsen av kirkegården i Svolvær. 12.2 millioner kroner koster fornyelsen av Svolvær kirkegård Vågan Kommune.

I Vårt Land 27.mars 2002 står det.

"Sildpollnes kirke i Austnesfjorden i Lofoten har fått 5.000 kroner fra Freia til å pusse opp kirken, og gratis sjokolade til kirkedugnaden! Da sjokoladefabrikken leste at Vågan kommune foreslo å legge ned kirken for å spare 10.000 kr, ble det bestemt at ildsjelene i kirken måtte oppmuntres. Freia har en gang brukt den idylliske kirken i reklamekampanje."

Man kan undres om det er et ønske fra Vågan kommune at kirken skal være stengt og om dette er en underliggende faktor for at den striden som er mellom grunneier og Vågan kommune ikke er løst for mange år siden.

Ei rettsak gir ingen vinnere i denne saken,- bare tapere, uansett hvem som juridisk sett får rettens medhold på sin side. Og de største taperne i øyeblikket er oss, -menigheten i Austnesfjorden som ønsker at kirkerommet på Sildpollneset skal være åpent for vår dåp, vår konfirmasjon, våre bryllup eller våre begravelser. Vi ønsker ikke å avvente på en rettsavgjørelse,- så en eventuell anke og en ny rettsak.

Folk i fjorden har de senere år samlet inn eller mottatt store beløp fra folk med tilknytning til kirken, til vedlikehold. Ei stengt kirke er ei kirke i forfall. Vi ønsker å ta i bruk kirka vår nå. Så får heller Vågan kommune og grunneier finne løsninger med veirett og offentlig tilgang til kirkebygget,- parallellt.

Stolt står den der, ytterst på neset, omgitt av katedraler i fjell. Den lille, hvite kirka med en stor plass i folks hjerter.

Sigrund Krane

Liland 15.mars 2016

Les også: «Det er sårt at kirka er stengt»

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags