Kjære alle foresatte – velkommen til et nytt og spennende år. Spesielt velkommen til dere som møter barnehage eller skole for første gang. Dere overgir til oss det kjæreste dere har, og vi er veldig stolte av å få lov til å bli bedre kjent med både dere og barna deres.

Barnehagene og skolene har et enormt ansvar for å legge til rette for lek og læring. Vi har også et ansvar for å sikre at alle barn og elever opplever et godt og trygt læringsmiljø. Dette innrømmer vi noen ganger er svært vanskelig. Barn og ungdom er i utvikling og det vil være så å si umulig å unngå situasjoner der barn og ungdom kommer i konflikt med hverandre. Når det skjer trenger vi hjelp av dere foresatte ved at dere bidrar konstruktivt, så godt dere kan, i å løse konfliktene. Barnehagen og skolen har et stort ansvar for deres barn og ungdom, men vi har fortsatt ikke ansvaret for oppdragelsen. Det ansvaret ligger fortsatt til de foresatte. Vi skal imidlertid bistå og hjelpe til, men får å gjøre dette er vi helt avhengig av deres hjelp. Møt barna og skolen med et åpent sinn. Vis forståelse for at begge parter i en konflikt har behov for oppfølging. Følg opp saken også utenfor barnehagen og skolen.

Dessverre ser vi ofte at barn og ungdom lar seg farge av det de opplever på sosiale medier. De bruker samme type ord og utrykk om sine venner og medelever. Gjennom det siste året har jeg observert flere saker på Facebook, og så her i Vestvågøy, der voksne opptrer på en måte som kan være vanskelig for barn å forstå og håndtere. Opptrer barna på samme måte på skolen er vi fort innenfor kategorien krenkelser og mobbing. Denne utfordringen må vi snakke mer om. Jeg ber dere om å tenke på hvordan dere snakker om andre mennesker foran deres barn og hva dere legger ut på sosiale medier. Voksne er rollemodeller for våre barn, enten vi liker det eller ikke.

Mobbing foregår ofte også på andre arenaer enn skolen. Skolen har dessverre kun mulighet til å iverksette tiltak på skolen og innenfor skoletiden. Vi er for eksempel ikke til stede på fotballbanen, i alpinbakken eller i turnhallen. Her må andre voksne ta ansvar. Sist skoleår hadde vi mange tilfeller der krenkelser og mobbing foregikk på en annen arena enn skolen. Skolen er ansvarlig for å iverksette tiltak på skolen, men tiltakene har noen ganger liten eller ingen effekt på tiden utenfor skolen. Husk at barn og ungdom også trenger oppfølging og veiledning utenfor barnehage og skolen, og her er det dere foresatte som har ansvaret.

Dersom vi løfter problematikken rundt krenkelser og mobbing opp på dagsorden og snakker sammen om denne utfordringen. Sett dette på dagsorden i FaU, i styret for idrettklubben, i de frivillige organisasjonene og hos alle andre som møter barn og unge i Vestvågøy. Dersom vi inkluderer alle i dette er jeg helt sikkert på at vi sammen vil finne gode løsninger som øker trivelsen for både barn og voksne i Vestvågøy.

Godt nytt barnehage- og skoleår!