Gå til sidens hovedinnhold

Aasjordbruket i Skrova - før, nå og framover?

Artikkelen er over 3 år gammel

Åpent brev til medlemmer av fylkestinget i Nordland.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aasjordbruket har i mange generasjoner, sannsynligvis siden 1700-tallet, vært en viktig del av næringslivet i Skrova. Det har vært drevet trandamperi, fiskemottak, saltfisk, tørrfiskproduksjon m.m., helt fram til 1986. Fra da av og fram til undertegnede og min mann Hugo Aasjord kjøpte Bruket i 2009 kom forfallet svært langt, og hele bygningsmassen var i ferd med å ramle i havet. Vår motivasjon for å kjøpe hele eiendommen som er verneverdig og del av Kulturminneplanen for Lofoten, var å berge de historisk viktige bygningene, og skape nytt liv og næringsvirksomhet på stedet. Egne og andre arbeidsplasser inkludert.

Etter en redningsaksjon senhøstes 2009 for å berge husene brukte vi 2010 til å søke midler fra flere instanser for å kunne sette i stand hus og kai. I første runde fikk vi 500 000 fra Norsk Kulturminnefond, 200 000 fra Stiftelsen Uni, 50 000 fra Kulturminner i Nordland og 500 000 fra Nordland fylkes næringsavdeling. Dette sammen med eget lån gjorde at vi fikk restaurert husene utvendig. Året etter fikk vi ytterligere midler og mer lån privat til å klare kaiene. Nok en gang fikk vi 50 000 fra Kulturminner i Nordland. Norsk Kulturminnefond gav oss ytterligere 450 000 for å restaurere kaiene etter antikvariske prinsipper.

Totalbudsjett bygninger utvendig: 2 000 000 kr. Totalbudsjett kaier: 1 300 000 kr. Etter restaureringa fulgte ett års tid med planlegging av veien videre. Jeg tok bl.a. et studium i Opplevelsesdesign gjennom UiN for å forberede oss på planlegging og drift av stedet. Samtidig tok vi mere lån og hyrte inn Asplan Viak som ansvarlig partner for å bistå oss i søknad om rammetillatelsen, som vi fikk rundt årsskiftet i 2015. I 2014 hadde vi vårt første arrangement under VM i Skreifiske i mars, og vi har hatt prøveperioder med åpent både sommeren 2014 og 2015. I 2016 brukte vi sommeren til vedlikehold av hus og kai, med egenprodusert tranmaling og smøring av kaiene. Mye tid ble også brukt opp mot Innovasjon Norge, som endelig kom på befaring for nøyaktig ett år siden. Dette besøket sammen med møter og søknadsprosess resulterte i at vi fra januar i år fikk tilbud om midler til et forprosjekt som heter «Aasjordbruket som kunst – og kulturarena.» Vi fikk 700 000 kr for å jobbe med konseptutvikling, og vise stedets markedspotensiale. Dette arbeidet er vi nå midt inne i. Vi har kjørt uttesting av noen nye konsepter i sommer som vi nå evaluerer og jobber videre med. Det må også nevnes at vi i vår fikk tilsagn på 350 000 kroner fra Sparebankens Kulturnæringsstiftelse til infrastruktur, noe som resulterte i at vi endelig fikk kjøpt og anlagt egen flytekai som ble benyttet flittig i sommer av fritidsbåter og gjester til Aasjordbruket. Våre planer, med tilsammen 28 overnattingsplasser i eksisterende bygg pluss innvendig tilrettelegging med konferanserom, galleri, restaurant og historisk utstilling har en kostnadsramme på minst 20 millioner kroner.

Vi er nødt til å bygge bedriften opp sten for sten, og vil i byggetrinn 2 nå gjøre 1.etg ferdig, med konferansefasiliteter, restaurant, historisk utstilling og et konsept rundt Havboka – den berømte boka skrevet av Morten Strøksnes, der handlinga bl.a. er lagt til Aasjordbruket og Skrova. Vår hovedbeskjeftigelse på helårsbasis er konferansemarkedet, både dagkonferanser, og hele pakketilbud der deltakerne er innlosejert hos våre samarbeidspartnere rundt på øya. I tillegg skal vi ha et variert tilbud av kulturarrangementer, både innen billedkunst, teater, litteratur og ikke minst musikk. I sommer var Aasjordbruket arrangør av Hålogaland Teater sin teateroppsetning av Havboka i Skrova, med to utsolgte forestillinger.

I denne forbindelse formidlet vi 20 overnattinger (enerom) hos aktører rundt på øya. Resultatet av samarbeidet og vår spørreundersøkelse i etterkant hos gjestene gjorde oss sikker på at vi trygt kan jobbe videre med eget, spennende konferansekonsept over flere dager i Skrova for bedrifter i Nordland, hele landet og også enkelte markeder i utlandet. For at vi skal kunne jobbe videre med dette nå når vi er over i fasen «å vise vårt markedspotensiale» i forprosjektet, må vi være trygge på at vi har disse gode samarbeidspartnerne og tilbydere av overnatting i framtida: Skrova Rorbuer, Skrova suite, Oljetanken, Lofoten Apartements, Statsbua, Fotobrygga osv. Men, som dere nå kjenner til, majoriteten av dagens gjester til disse kommer med Hurtigbåten fra Bodø (ref. Ivar Killi/Skrova Rorbuer). Vi har gjennom mange år satset både tid, energi og penger på Aasjordbruket, og har jobbet oss sakte men sikkert framover. Aldri har vi vært så nær å kunne realisere oppstart og helårsdrift som nå, når Innovasjon Norge har vist at de har tro på oss og prosjektet og støtter med både lønnsmidler og konseptutvikling. Nå er vi akkurat ferdig med designarbeidet innvendig og har konsulenter (arkitekter) på jobben med å lage grunnlag for kostnadsanalyse som forarbeid til hovedprosjektet, som er utbygging for oppstart. Vi er akkurat i gang med å presentere konseptet for potensielle samarbeidspartnere og skal i gang med et markedsarbeid der bedrifter er målgruppa. Essensielt i dette arbeidet er å presentere hvordan gruppene med folk kommer seg til Skrova og oss. Vi vet sikkert at et kriterie for valg av konferansested fordrer mest mulig sømløs reiserute.

Det gjelder forøvrig majoriteten av turister også. Da har vi et kjempeproblem hvis Nordlandsekspressen med daglige avganger mellom Bodø og Svolvær blir lagt ned. Vi har gjennom årene vi har jobbet med Aasjordbruket aldri vært i tvil om prioriteringer videre, vi har stått på, tatt private lån med sikkerhet i det vi eier, brukt alle ferier til jobbing og prøvedrift (vi har hatt100%jobber andre steder). Men nå står vi overfor så store investeringer at vi for første gang vakler i hva vi skal tørre å gjøre framover – ene og alene på grunn av usikkerheten med hurtigbåten. Vi hverken tør eller kan satse videre hvis vi ikke har god og stabil kommunikasjon til og fra øya. Kjære politikere, vi håper dere sier ja til fortsatt trivsel, vekst og utvikling i Skrova, både for næringsliv og lokalbefolkning, og lar dagens tilbud med daglige avganger mellom Bodø og Svolvær bestå!

Kommentarer til denne saken