Budsjettoverkjøring eller medvirkning på legevakt og akuttsenger?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommunestyret i Vestvågøy behandlet 14. mai tertialrapport og budsjettrevisjon med inndekning av merforbruk på 12,5 mill. På sektor familie og velferd foreslo rådmannen kutt i lønn til legetjenesten på 500.000 og besparelse i lønn og andre driftsutgifter for interkommunal legevakt (IKL) og kommunale akuttdøgnplasser (KAD) med 200.000. Dette skulle oppnås ved sammenslåing av KAD og korttidsavdeling ved sykehjemmet. Totalt planlegges å fjerne inntil 2,8 stillinger ved IKL.

Sykepleierforbundet og legegruppa ved IKL viser til at en slik reduksjon vil gi dramatisk svekking av tilbudet for legevakt og KAD-senger. Overføring av pasienter til korttidsavdeling på sykehjemmet slik rådmannen foreslår, vil medføre at pasienter med rus/psykiatri må oppholde seg sammen med beboerne på sykehjemmet. Dette kan fort gå ut over pasientsikkerheten. Stillingskutt går også ut over sykepleiernes fagmiljø, turnus og rekruttering av nye fagfolk. Det reageres på dårlig prosess i saken. Sammenslåing av KAD med korttidsavdelingen er ikke konsekvensutredet, og de ansattes organisasjoner er ikke hørt på skikkelig vis. Nødvendig innsparing må derfor skje på en annen måte.

SV foreslo etter innspill fra legene og sykepleierforbundet følgende alternative måte å ta inn de 700.000 som rådmannen ville kutte i kostnadene:

«Sammenslåing av KAD og korttidsavdelingen utsettes. Eventuell sammenslåing vurderes sammen med andre mulige kostnadsreduksjoner i forbindelse med budsjettarbeidet for 2020, etter at det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse og vurdering av øvrige konsekvenser. Inndekning av kr. 700.000 i budsjettåret 2019 gjennomføres i samråd med de ansattes organisasjoner, og fordeles på besparelse lønn, reduserte driftsutgifter og økte inntekter.»

Forslaget ble dessverre nedstemt av de andre partiene i kommunestyret. SV ønsker å lytte til de ansatte tidlig i slike viktige beslutninger, og ikke ta dialogen først etter at kutt er vedtatt. Medvirkning fra ansatte som har faglig kompetanse og gode løsninger vil styrke kommunens tjenester og arbeidsmiljø.

Kurt Atle Hansen

Vestvågøy SV

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken