Spennende halvår for Lofoten

Hvilken betydning får Nasjonal Transportplan for Lofoten?

Hvilken betydning får Nasjonal Transportplan for Lofoten?

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det går mot et spennende første halvår 2017. Før sommeren avgjør Stortinget tre saker av meget stor betydning for Lofoten og Nordland. Vi tenker på kommunereformen, regionreformen og Nasjonal Transportplan.

Forleden brakte Lofotposten en meningsmåling der folk er spurt om de ønsker dagens kommunestruktur eller en endring til større kommuner. En tredjedel i Lofoten og i Nordland vil beholde dagens grenser. En større andel i Lofoten ønsker endring eller har ikke gjort seg opp noen mening.

En litt mindre andel vil slå sammen dagens regioner i Nordland til kommuner, der Lofoten og Vesterålen blir en kommune. Vi merker oss at alternativet med regioner som nye kommuner har minst oppslutning i Lofoten.

Det interessante med undersøkelsen er at det ikke er noe klart flertall i Nordland for ett alternativ blant dem som har en mening om spørsmålet. Det er bare fire prosentpoengs forskjell mellom de som vil beholde dagens struktur og de som vil gjøre regioner til kommuner.

Det kan ha sammenheng med to forhold; at kommunesammenslåing er flyttet ned på dagsorden etter folkeavstemningene i høst. Og at fylkesmann Hill-Marta Solbergs tilrådning om endringer i kommunestrukturen i første rekke omhandler Lofoten.

Som kjent anbefaler Fylkesmannen at regjeringen vedtar at Moskenes, Flakstad og Vestvågøy slår seg sammen, samt at Røst og Værøy blir en del av Bodø kommune. Med unntak av Steigen berøres ikke andre regioner i Nordland av Fylkesmannens anbefaling. I juni avgjør Stortinget om det skal lytte til Fylkesmannens anbefaling eller til den massive motstanden mot sammenslåing i de fire mindre kommunene i Lofoten.

Det er ikke bare kommunekartet som kan bli tegnet på nytt. Regionreformen vil erstatte dagens 19 fylker med ti regioner. Fylkestinget vedtok torsdag å forhandle med Troms om en sammenslåing. Kommer de to fylkesrådene til enighet om en intensjonsavtale, skal den legges fram i februar. Høyre vil gå enda lenger, og innlemme Finnmark i nordnorsk region. I meningsmålingen svarer 55 prosent i Nordland nei til en fusjon mellom Nordland og Troms, mens 25 prosent er positiv.

Når det gjelder kommuner og fylkeskommuner handler skepsisen til større enheter om nærhet til beslutningstakerne. En nordnorsk region vil strekke seg over halvparten av landet. Også Nordland og Troms har en størrelse som ikke bare handler om geografi, men også om muligheten til å påvirke.

Fylkeskommunene har i dag ansvar for sentrale tilbud som videregående skole, en del av veinettet og samferdsel. At en større region fra Bindal til Skjærvøy – endog Kirkenes – skulle bidra til bedre løsninger enn dagens har vi vanskelig for å se.

Når det gjelder kommuner og fylkeskommuner handler skepsisen til større enheter om nærhet til beslutningstakerne.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken