Absolutt alle tjenester er nå fjernet fra Leknes i det siste forslaget fra Statens vegvesen, til tross for at det er her befolkningsgrunnlaget er størst i Lofot-regionen

PROTESTERER: Øyvind Trondsen, daglig leder ved Trafikkskolen Leknes AS og Sten Roger Sandnes, daglig leder i Vest-Lofoten Næringsforening ber Statens Vegvesen legge vekk forslaget om å fjerne servicefunksjonene på Leknes.

PROTESTERER: Øyvind Trondsen, daglig leder ved Trafikkskolen Leknes AS og Sten Roger Sandnes, daglig leder i Vest-Lofoten Næringsforening ber Statens Vegvesen legge vekk forslaget om å fjerne servicefunksjonene på Leknes. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Uttalelse om foreslått nedleggelse av Statens vegvesen sitt servicekontor og alle deres tjenestetilbud på Leknes

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Som kjent er Statens vegvesen sitt servicekontor og alle deres tjenestetilbud på Leknes på nytt foreslått nedlagt i forbindelse med ny tjenestemodell og struktur på trafikant- og kjøretøyområdet.

For elevene vil dette bety at de må til Svolvær for å avlegge både teoretisk og praktisk førerprøve. Det krever transport til Svolvær både vinterstid med dårlig vær- og føreforhold og på sterkt turisttrafikkerte sommerveier. Det vil gi ytterligere fravær fra videregående skole, samt fravær fra jobb for foresatte som evt. skal stå for transporten. Skal transporten foregå med buss, går det fort med en dag til busstransport til Svolvær, avlegge teoretisk/praktisk førerprøve og deretter buss tilbake. Det betyr også at elevene som kommer vestfra får et begrenset utvalg av førerprøvetidspunkter, ettersom det må passe med tilgjengelig transport. I rapporten fra Statens vegvesen er bare Vestvågøy og Flakstad nevnt i denne forbindelse, mens ulempene for Moskenes ser ut til å være utelatt.

Å gjennomføre førerprøven i Svolvær vil ikke være et problem i seg selv for en sterk elev. Men mange møter til førerprøven med spenning og nervøsitet, og for disse vil det å avlegge førerprøven på et mer ukjent sted være et ekstra stressmoment. Man kan tenke seg forsinkelser med bussen, og det er ikke uvanlig med forsinkelser i trafikken pga. trafikale forhold både sommer og vinter. Dette tidspresset vil være med å øke elevens spenning ytterligere. Det betyr at førerprøvestedet og årsaker som ikke har direkte med elevens ferdighetsnivå å gjøre, kan påvirke resultatet på førerprøven.

En større del av kjøretimene vil måtte legges til Svolvær, og for et flertall av elevene vil det sannsynligvis også innebære flere kjøretimer enn i dag. Dette sammen med transport og fravær for elever og foresatte, innebærer en økonomisk belastning utover det som er tilfellet i dag. Dette påpeker Statens vegvesen i sin rapport, og sier at de økte kostnadene må bæres av elevene.

Dette er ikke den fulle og hele sannheten, fordi det også vil innebære økonomisk tap for trafikkskolene. Trafikkskolene må transportere biler og tilhenger til Svolvær før førerprøver og tilbake etterpå. Dersom det gjelder bare en bil på en dag som er fullbooket med førerprøver, vil det kunne fungere ganske greit. Men de fleste dagene er førerprøvene spredt, og gjerne flere biler samt tilhenger berørt. Slik det er i dag kan en trafikklærer sørge for å transportere biler og tilhenger til Statens vegvesen, og kjøre kjøretimer i den tiden bilene ikke er opptatt til førerprøve. Dersom førerprøvene flyttes til Svolvær og vi har en førerprøve klasse B kl. 08.10 og den neste kl. 13.55, vil det si at hele dagen går med til disse to førerprøvene, uten mulighet til å kjøre kjøretimer for den trafikklæreren som skal besørge transporten. Det er ikke uvanlig at det i tillegg er en førerprøve klasse B automat eller BE samme dag, og da vil det si at ytterligere en trafikklærer får dagen spolert. Det betyr at trafikkskolene i tillegg til økte kostnader og ulemper med transport av biler og tilhenger, også får et vesentlig tap av inntekt de samme dagene.

Statens vegvesen sitt regnestykke om antall km økt reisevei stemmer ikke. Det er ikke 110 km tur/retur Leknes – Svolvær slik Statens vegvesen skriver, men nærmere 140 km. I tillegg er det ikke snakk om bare en tur til Svolvær, men minimum to turer pr. elev for teoretisk og praktisk førerprøve. Det blir flere turer f.eks. dersom teoretisk prøve ikke blir bestått på første forsøk. Det samme vil være tilfellet for dem som skal innom og levere helseattest/optikerattest i forbindelse med søknad om førerkort, utvidelse av førerkort og fornyelse av førerkort. Da blir regnestykket til Statens vegvesen feil, både når det gjelder ulempen for den enkelte og for årlig økning av trafikkmengden på lofotveiene. I tillegg er det ikke mulig å sammenlikne antall km i Lofoten med sammen antall km på Østlandet.

Det beste ville være om servicestedene både på Leknes og i Svolvær består, ut fra forholdene på vegene i Lofoten. Men dersom ett av stedene skal legges ned, burde det være naturlig å beholde Lekens pga. større befolkningsgrunnlag enn Svolvær. Det avlegges vesentlig flere førerprøver på Leknes enn i Svolvær, og dette er i all hovedsak fastboende.

Det er naturlig å nevne at på Leknes ligger en av de største videregående skolene i Nordland fylke, og det er mange elever som tar yrkesfagutdanning ved Vest-Lofoten Videregående Skole. I distriktene hvor vi holder til, er førerkortet en viktig del både av privatliv og yrkesliv, og ofte en forutsetning for at ungdom skal få lærlingeplass og jobb. Fravær i forbindelse med førerprøve er ikke gyldig fravær i videregående skole, og skolen er pålagt å håndheve fraværsreglene strengt. Dette kan lett få store konsekvenser dersom dette fraværet blir i fag med et lite timetall. Den største delen av førerprøvekandidatene på Leknes er elever ved Vest-Lofoten Videregående Skole, og alle disse mener Statens vegvesen skal transporteres til Svolvær – der befolkningsgrunnlaget er mindre.

I den forrige rapporten ble det hevdet førerprøvekandidatene på Leknes i liten grad var fastboende i kommunen eller nabokommunene, men i stor grad slike som kom til Leknes utelukkende for trafikkopplæring og førerprøve. I tillegg ble trafikkmiljøet i Leknes og omegn vurdert slik at det av trafikksikkerhetshensyn ikke var faglig forsvarlig å gjennomføre praktiske førerprøver her.

Begge deler er som tatt ut av luften, og ble imøtegått både av trafikkskolene på Leknes og andre. Av den siste rapporten fremgår det tvert imot at trafikkmiljøet på Leknes tilfredsstiller kravene til praktisk førerprøve, og argumentet om at førerprøvekandidatene i liten grad er fastboende er borte. Allikevel er konklusjonen den samme. Det ser ut som om Statens vegvesen har beholdt svaret fra den forrige rapporten, men endret argumentasjonen. Da vi gikk på skolen fikk vi ikke lov av lærerne å finne svaret først, og deretter tilpasse utregningen til svaret. Det er nedslående og lite tillitvekkende at Statens vegvesen går frem på denne måten.

Dersom det allikevel skulle ende med en nedleggelse på Leknes, burde det være mulig å få til en ambulerende førerprøvetjeneste hvor sensor kommer til Leknes. Da unngår man at alle førerprøvekandidatene må transporteres til Svolvær. Det gjennomføres allerede i dag førerprøver på Leknes på dager hvor servicekontoret er stengt.

Absolutt alle tjenester er nå fjernet fra Leknes i det siste forslaget fra Statens vegvesen, til tross for at det er her befolkningsgrunnlaget er størst i Lofot-regionen. Håpet er at Samferdselsdepartementet, som er Statens vegvesen sin oppdragsgiver, evner ta inn over seg lokale variasjoner og utfordringer, og de reelle ulempene forslaget medfører både for elever og trafikkskoler før de fatter en endelig beslutning.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken