Storflyplass, klima og miljø

Av
DEL

LeserbrevAvinor har gitt sin anbefaling, nemlig bygging av storflyplass på Leknes.
Den ene etter den andre står fram med lovprising, og motforestillinger er det lite av.
Jeg tror næringsliv og lokalpolitikere bør stille seg noen spørsmål i sakens anledning!
Lofoten er et lite geografisk område, og turistpåtrykket er i sommerhalvåret allerede i høyeste laget. Man diskuterer f.eks. turistskatt på grunn av slitasje på natur og miljø. Et argument for storflyplass, er at det vil bringe enda flere turister til Lofoten. Er det egentlig ønskelig?


Det kan se ut som man kobler vegutbedringer og storflyplass sammen. Spørsmålet om veistandard står på egne bein, og bør løftes fram uavhengig av flyplass-saken. Ingen som hvert år står timesvis i kø på grunn av kaos i bakken ved Rækvika utenfor Svolvær, tenker på flyplass og fjerne milliardinvesteringer. Da er det ny tunnel gjennom Børvågaksla som teller, snarest!


Leknes og Svolvær er to flotte lokale flyplasser med god regularitet. Tidvis er det mye trafikk, men mange fly går også med ledige seter. Trafikken er ikke stor nok til at Widerøe har greidd å beholde alle avgangene de hadde for et par år siden. Er det da grunnlag for enda større fly, som på grunn av større kapasitet vil legge opp til enda færre avganger? Vil det være grunnlag for både store og små fly i dette rutenettet? Staten vil neppe subsidiere storflyruter til Lofoten!


Et enda større og fundamentalt spørsmål, er om reiseaktiviteten i verden kan fortsette på samme måte som i dag. Det jobbes intens for å begrense utslipp fra all transport. Widerøe har bebudet at småflyplassene i Lofoten vil være gunstige for utprøving av elektriske fly om ganske få år. De første kommersielle elektriske flyene vil være småfly. Mitt spørsmål er om det vil være plass for sånt «småtteri» når Lofoten har fått storflyplass?


Ta vare på flyplassene på Leknes og i Svolvær!
Jeg vil slå et slag for å verne om våre to flotte flyplasser, slik de er. Det er ingen problemer med å ha korrespondanse med større fly i Bodø. Jeg vil slå et slag for å bevare Lofoten som den unike regionen den er, og prøve å unngå stordrift og kaos i turistsesongen. Med storfly og flere hoteller i diverse ønskede og uønskede høyder, mister vi snart det som er Lofotens sjel, nemlig det som er smått og lokalt, og av tradisjonsbundet kultur.


Jeg hører ekkoet av næringslivets rop om arbeidsplasser, men jeg lytter ikke. Jeg elsker mitt Lofoten, og ønsker at næringslivet skal forvalte det vi har, og ikke ødelegge det!


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags