Widerøes museumsgjenstander

Av
DEL

LeserbrevJim Roger Nordly har i Lofotposten et innsiktfullt leserinnlegg om en storflyplass på Leknes. Han har også noen kommentarer om Widerøes flypark som han benevner som en "flåte museumsgjenstander hvor kun farge og interiør er nytt", og som trenger store ressurser på vedlikehold. El-fly av størrelse på Dash 100 vil nok ta minst 10 år er hans oppfatning, og noen nevner allerede 15 år. Han nevner at han ikke har klart å finne produsenter som planlegger å starte produksjon av fly av den størrelsen Widerøe har i dag.

Da kan det kanskje være interessant å nevne at ting er på gang når det gjelder aktuelle flytyper for kortbanenettet. Den frank/italienske flyprodusent ATR produsere regionale fly som benyttes både i Europa, Asia og Amerika. To typer produseres, ATR 42 600 og ATR 72 600, som er oppgraderte og moderne regionale fly. Tallene indikerer antall passasjerer på den enkelte flytype. Begge flytypene krever en lengde på rullebanen på 1200 meter. De kan således ikke brukes på våre småflyplasser.

Flyprodusenten har registrert behovet for nye flytyper til erstatning for eksempel dagens Dash 100, og som kan benytte 800 meters rullebaner. Behovet er stort både i de nordiske land og i andre deler av verden. ATR har derfor satt i gang en flyteknisk tilpasning av sin minste flytype ATR 42 600 slik at disse kan benytte på flyplasser med 800 rullebane. Flytype har fått benevnelsen ATR 42 600 S. Flere flyselskaper har allerede lagt inn bestilling på denne nye flytypen, og ATR regner med første levering allerede i 2022.


Jeg deler Jim Roger Nordly sin oppfatning at tiden er i ferd med å renne fra oss, herunder også Widerøe med sin "museumsgjenstander". Samtidig viser ovenstående at tiden ikke står stille, men nye løsninger åpner for nye muligheter, også på våre småflyplasser. Kanskje vi også skulle se på muligheten til å utvide våre "kyllingmarker" til 1200 meter i stede for nedleggelse.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags