Kreativ impuls kan styrke bosetting i kommunen

Videreutvikling av kultur er viktig for Vestvågøy SV

Videreutvikling av kultur er viktig for Vestvågøy SV Foto:

Av
DEL

LeserbrevEt aktivt og variert kulturtilbud er viktig for at folk bor og trives i kommunen. Vestvågøy har en god kulturskole, men potensialet for å få mye mer positiv effekt øker hvis tilbudet styrkes. Kulturskolen gir barn og unge mulighet til å lære nye ting, øve sammen og knytte vennskap på tvers av bakgrunn, alder og bosted. For mange er kulturskolen den viktigste integreringen i praksis, der også de som ikke er mest skoleflinke kan få skinne på konserter, forestillinger eller utstillinger. Idrett er også en viktig kulturaktivitet, og tilgangen på fotballbaner og idrettshaller avgjør ofte hvor folk ønsker å bo.
Vestvågøy SV vil derfor kjempe for
· Kulturskoletilbud for alle barn i Vestvågøy.
· Gode aktivitetstilbud til ungdom på fritida, og styrking av ungdomsklubbene.
· Gratis bruk av skoler og rimeligere leie av andre kommunale anlegg til lag og foreninger.
· Økte kulturmidler til prosjekt, kurs og aktiviteter for barn/unge

SV vil prioritere utvikling av hele kommunen som aktiv og levende arena hvor profesjonelle artister, kunstnere og kulturarbeidere kan møte amatørmiljø og folk flest. Vi ønsker videreutvikling av Kunstkvarteret og Figurteateret som kreative verksteder for kunst og teater på internasjonalt nivå.
Mange tilflyttere til bygdene i Vestvågøy de siste årene er kunstnere, musikere, fotografer eller andre kreative kulturarbeidere, som alle ser verdien i folk og natur i Vestvågøy. Flere har engasjert seg positivt i lokalsamfunnet og revitalisert miljøet i lag med naboene. SV mener at denne kreative impulsen kan styrke bosettingen enda mer hvis kommunen satser målrettet på kultur som virkemiddel for utvikling i Vestvågøy.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags