Ren populisme fra SV – ikke på lag med arbeiderne

Av

Det er ren populisme fra SV når Torgeir Knag Fylkesnes vil ta kvoter fra trålerne, selv om han vet at det vil ramme arbeiderne i norsk filetindustri.

DEL

LeserbrevNok en gang er SVs Torgeir Knag Fylkesnes ute i media og forlanger at det skal tas kvoter fra trålerne. Det er en årlig repetisjon, men Fylkesnes snakker ikke på vegne av oss som jobber i filetindustrien.

SV hevder alltid at de jobber for flere helårsarbeidsplasser på land i norsk fiskerinæring, og jeg vil gjerne tro at ønsket er genuint, men følgene av forslagene til Fylkesnes vil bli det motsatte for arbeidere i Kyst- og Nord-Norge. Det vet Fylkesnes, for han er blitt fortalt dette hver gang han kommer med sine gjentatte utspill.
Fylkesnes hevder det er kystflåten som holder liv i fiskeindustrien. Vi i Lerøy Norway Seafoods er landets største kjøper av fisk fra kystfiskerne våre og vet at det er kombinasjonen av trål og kyst som legger grunnlag for helårsarbeidsplasser i industrien.
Vi har et godt samarbeid med kystflåten og deres bidrag til landindustrien er kjempeviktig, men ikke tilstrekkelig. Kystflåten leverer det alt vesentlige av sitt råstoff i Nord-Norge fra januar til midten av april. De henter størstedelen av sine kvoter når torsken kommer inn til kysten for å gyte. Det er styrt av naturen og kan ikke overprøves av SV. Resten av året kommer mest råstoff til filetindustrien fra trålerne. Trålerne leverer fisk fanget langt nord i Barentshavet der kystflåten ikke går i all slags vær.
Vi som jobber på filetlinjene vet at skal vi holde hjulene i gang hele året, trenger vi begge deler: trål og kyst. Dette vet Fylkesnes, for jeg har sittet på hans kontor og gitt informasjon om hvilken fisk vi mottar og bearbeider på våre anlegg, når vi gjør det og hva konsekvensene vil bli av å ta kvoter fra trålerne.
Han vet at hans forslag vil innebære mer sesongfiske og mindre bearbeiding av fisk i Norge.
Han vet at hans forslag vil føre til mer sesongarbeid og flere permitteringer.
Han vet at hans forslag vil gi større usikkerhet og svekket grunnlag for bosetting i kystsamfunnene.

Siden det er et påfallende avvik mellom forståelsen Fylkesnes viser i møterommet og hans gjentatte populistiske utspill i media, må jeg spørre meg om SV og Fylkesnes synes spill i media er viktigere enn arbeidsplasser i norsk fiskeindustri.
Til ABC Nyheter sier Fylkesnes at «dagens system er en hån mot kystens folk». Vi må vel med det anta at SV og Fylkesnes ikke regner arbeiderne i filetindustrien som en del av «kystens folk».


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags