Från estetik till östblockbunker

SKISSER: Den opprinnelige fasaden for det planlagte hotellet i Svolvær øverst, den nye fasaden under.

SKISSER: Den opprinnelige fasaden for det planlagte hotellet i Svolvær øverst, den nye fasaden under. Foto:

Av
DEL

LeserbrevI dagarna presenterades en revisjon av planlagt Thon Hotel plasserat på tomten til gamla kjölelagret. Det var nog många som tappade hakan när saken publiserades i Lofotposten. Ett bygge med varierad fasad, takterass och generellt tilltalande arkitektur hade förvandlats till en raktangulär klump med monoton fasad, färre uteområder och utan någon som helst identitet. Utearealen som skulle försköna den offentliga miljön runt kajpromenaden hade man tyvärr också tagit bort. Saken är nu skickad till behandling i kommunen och man får hoppas att saksbehandler och eventuellt senare NPU har vett nog att skicka saken tillbaks till ritbordet.

Detta är ett gott exempel på hur initiala lovnader från utbygger om byförsköning, arbetsplatser och vackra offentliga miljöer riskerar att koka ner till kanske just bara arbetsplatser och hotellrum. Miljöpartiet de grönne kommer att arbeta för att belysa de tillfällen där detta händer och göra det vi kan för att entreprenörer bidrar till byförsköning och gröna areal. Svolvaer by bör utvecklas med dess befolkning i fokus. Det måste också ställas höga krav till arkitektonisk utformning av nybyggen som befinner i sig i sentrum. Inte bara i Svolvaer utan också Kabelvåg, Henningsvaer och övriga tettsted. Vi har tidigare påpekat vikten av att förankra detta i kommande byplan. Politiker bör också i större grad kunna rådföra sig med f.ex. ett arkitektråd som kan vägleda dom i stora projekt. Det vill i stor grad kunna säkra att bl.a. Svolvaer får ett vackert och helhetligt framtida uttryck.

Om vi återgår till nya Thon Hotel så är frågan om man utan vidare kan genomföra en så omfattande ändring av det tänkta bygget. Stein Hamre Arkitektkontor, som ritade det första konceptet, var tydliga på vad de tänkte. De skriver bl.a. i sin ”Arkitektoniska redegjörelse” til Vågan Kommune daterad 20.12.17 att man i det överordnade konceptet viktlägger: ”En utforming med klar slektskap til eksisterande bebyggelse i området, samtidigt som vi også har ønsket en historisk forankring i forhold til tidligare materialbruk på fasader og detaljer i kombination med dagens arkitektur”. Det nya konceptet har inte ivaretatt detta.

Videre skriver Hamre Arkitektkontor i samma brev under ”Situationskoncept” att: ”Den attraktive kaifronten ut mot sjøen er utformet slik at den har mulighet for å bli et attraktivt samlingspunkt for gjester, men også vil fungere som en positiv tilvekst til sjø-nære møteplasser for besøkande og brukere av Svolvaer sentrum”. Det nya konceptet har, utifrån bildeskisser, intet av detta.

Og under avsnittet «Arkitektoniskt uttrykk» framhäver man att «....frigjorda arealer på taket vil stor grad bli bli utnyttet til takterasser, noe som vil vaere med på å skape variasjon i byggningsmassen». Det nya bygget har ej heller någonting av detta. Dokumentet ligger f.ö. i sin helhet på Vågan Kommunes hemsida.

Viktigast i denna saken är emellertid vad som ligger in gällande bestämmelser för planområdet. Tomten är regulerad hhv i 2016 av Vågan Kommune og senare i 2018 av Stein Hamre arkitektkontor.

I Vågan Kommunes reguleringsplan fra 2016 fastslår man under «Estetikk og dokumentasjon» fast att «Det stilles høye arkitektoniske og estetiske krav til bebyggelse mot Avisgata og Havnepromenaden. Bebyggelsens dimensjoner søkes brutt opp ved hjelp av varierte form- og fasadeuttrykk.». Den rektangulära klumpen fyller tyvärr inte det kravet.

I utbyggers egen reguleringsplan från 2018 slår man själv fast vikten av estikk og skriver att: «Det stilles høye arkitektoniske og estetiske krav til bebyggelse mot Avisgata og Havnepromenaden....Fasader mot Havnepromenaden skal utformes med stor vekt på estetisk kvalitet.» Vår bedömning är att bygget inte heller fyller det kravet.

Det nya förslaget bryter således med intensjon, bestämmelserna och politika/offentlig förväntningar till det nya hotellet. Ändringarna är så vesäntliga att det knappast kan lösas i en adminstrativ byggesaksbehandling utan bör behandlas politiskt som en reguleringsändring med juridiskt bindande utomhusplan. I det tillfället menar vi NPU måste se till att utbygger håller sig till den ursprungliga intentionen med varierad bygghöjd och långt högre etsetiska og arkitektoniska krav än det man nu presenterar. Man bör vidare uppmana till att det utarbetas en illustrationsplan, som tar in krav från reguleringsplanens bestämmelser, där intensjonen med att transformera hamnområdet till fördel för besökande og innbyggare är ivaratagen.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags