Vågan og Svolvær i en drømmeposisjon - en unik mulighet til å påvirke utviklinga!

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevKommunestyrets besøk av Christian Ringnes og de påfølgende utspillene om byutviklingen i Svolvær, har frembrakt sterke reaksjoner de siste dagene. Både i aviser og på sosiale medier. Oppi alt mylderet er det likevel lett å glemme at vi er i en drømmeposisjon i Svolvær og Lofoten. Ting går jevnt over bra for lokale aktører, innbyggertallet er i positiv utvikling og vi tiltrekker oss investorer og interessenter utenfra som ønsker å bidra til utviklingen. Gjennom jobben min på Lofoten reiselivfagskole snakker jeg ofte med samarbeidspartnere fra andre destinasjoner, som er samstemte i sine observasjoner: Vi har kommet dit alle andre destinasjoner i Norge drømmer om å være.

Les også: Slik kan hotellet til Christian Ringnes bli: – Vi vil lage det mest spektakulære hotellet i Nord-Norge!

Vi sitter med andre ord med alle de gode kortene på hånda. Vi kan faktisk diktere spillet og styre utviklingen dit vi ønsker at den skal fortsette. Det være seg å sette ned foten og si at det ikke er greit å bygge 14 etasjer. Eller å innta en mer pragmatisk holdning og sørge for at vi i alle fall får klausulert inn allmennyttige tiltak på kjøpet. Interessentene forsvinner ikke av den grunn og vi er strengt tatt heller ikke avhengige av nyinvesteringene utenfra. Det viktigste er uansett å ikke resignere, men å påvirke utviklingen ut fra vårt eget lokale ståsted. Det siste vi bør gjøre er i alle fall å la oss diktere ukritisk av eksterne interessenter uten lokal forankring.

Les også: The Game is fixed

Det er lett å bli blendet av storslåtte planer og store navn utenfra som ønsker å satse på området vi bor i. Det kjenner jeg på selv. Men det betyr ikke at man skal la utbyggerne få definere utviklingen ene og alene. Selv er jeg av den oppfatning at politikken bør ha noen standarder som overholdes absolutt. Når det gjelder byutvikling bør det eksempelvis være lik saksbehandling for alle og det bør finnes et øvre tak for byggehøyde. Hvis ikke står byutviklingen i fare for å bli et lappeteppe av kompromisser uten helhetlig retning. Jeg undres i dette henseende ved logikken i Christian Ringnes sin uttalelse til kommunestyret, når han sier at et høyt hotell med flere rom vil serve high-end-segmentet, mens et lavere hotell med færre rom vil serve volum og masseturisme. Vil ikke nettopp det at et hotell er mindre kunne gjøre det enda mer eksklusivt? Og kan vi virkelig godta at folk som ikke bor her maskerer sin kompromissløshet gjennom buzzwords og "instamoments", for å kunne definere veien videre?

I håndteringen av byutviklingen bør vi likevel se til Ringnes sin hjemkommune Oslo. I Oslo kommunes hjemler om utbygging av bl.a. Sørenga og Tjuvholmen, har allmennyttige klausuler vært en helt sentral del av de kommunale strategiene. Utbyggerne har eksempelvis måttet forplikte seg til å bygge opp offentlige parkområder, havnepromenader, badeplasser, offentlige toaletter og sykkelstier, for å få lov til å bygge ut i det hele tatt. Har slike klausuler en like sentral plass i godkjenningene som gjøres i Vågan? Hvorfor ikke benytte mulighetene til fellesgodefinansiering og igangsette prosjekter som allmennheten er tjent med også her? Hva med å stille krav til å besørge boliger til ansatte, stille krav til miljømerking, igangsette andre miljømessige tiltak, bygge ut gang- og sykkelstier, utbedre stier og friluftsområder, bidra til søppelhåndtering, toalettfasiliteter eller andre lignende prosjekter - som er helt nødvendige i Lofoten fremover? Det handler om å se det enkelte prosjekt i en større sammenheng.

Mitt inntrykk er at man ofte undervurderer lokalpolitikkens betydning og kommunens posisjon og mulighet for påvirkning. Her håper jeg at vi i tida fremover får se flere framoverlente lokalpolitikere, som gjennom aktiv involvering viser at man har alle muligheter til å sette preg på utviklingen. Her må det ligge noen overordnede tanker og visjoner til grunn for hvor vi vil hen med byen, kommunen og Lofoten som helhet. Selv om det så vidt meg bekjent ikke foreligger gode nok planer for dette i dag, er det gledelig å lese at man nå tar en skikkelig runde med bl.a. byplanen i året som kommer. Så krysser jeg fingrene for at bærekraftsprinsippene blir et bærende element også her - som i verden forøvrig.

De siste dagenes engasjement gir meg troen på fremtidens Lofoten. Min bønn er likevel at kommunen inntar en klar og tydelig rolle i utviklingen, har konkrete planer og ønsker for hvor vi vil hen og omfavner drømmeposisjonen vi er i til å lede oss inn i en bærekraftig og lokalt forankret fremtid.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags