Byplan for Svolvær: Innspill og søknad

Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

På vegne av Alsosgården as, Storgata 40, gårdsnr. 18/bruksnr.431.

DEL

LeserbrevØnskes følgende søknad/innspill fremmet;


Søker herved om påbygning av Alsosgården til 19 etasjer, med en tilbaketrukkent 20. Etasje (toppetasjen). Ønsker at dette skal tas med i den nye byplanen for Svolvær.


Hovedhensikt; Alsosgården har siden 1930-tallet vært et signalbygg i Svolvær. Denne posisjonen som kjennemerke i byen har opp igjennom årene blitt forflyttet til andre bygg. Styret i Alsosgården as ønsker en reetablering av denne signaleffekten. Behovet for helserelaterte næringsbygg i sentrum av Svolvær er stort – både når det gjelder næringsutvikling og gründervirksomhet. Dette ønsker styret å ta tak i og tilrettelegge for. Da arealet Alsosgården disponerer legger begrensninger på utviklingen av eiendommen ser vi for oss som eneste mulighet å etablere oss i høyden.

Forretningsidè

Alsosgården as innehar allerede idag helserelatert virksomhet som er svært etterspurt. I første etasje drives pr i dag fotpleie. Andre etasje er satt av til munnrelatert virksomhet. Den nye etableringens kongstanke er å forskyve tannhelse til 12. Etasje for dermed å gi plass til etablering av resten av kroppens funksjoner i de mellomliggende etasjer. Vi har allerede vært i kontakt med en akilles-spesialist fra Oslo og en som holder på med brystproteser (for kvinner) som ønsker å etablere seg i Svolvær. Vi har flere interessenter som vi av konkurransehensyn ikke ønsker å offentliggjøre.

13.-16.etasje er tiltenkt AirBNB da vi etter grundige analyser i markedet ser at dette er svært behovsrelatert og ettertraktet.

Disse etasjene vil heller ikke være tilknyttet heis, da leietagerne (i hovedsak utenlandske turister) vil få følelsen av å gå opp i fjellet uten å måtte gjøre det. Dette er et helt nytt segment i markedet.

17. og 18.etasje er lagt inn i planene som rimelige hybler for skoleelever og sesongarbeidere i fiskeri og turistnæringen. Disse etasjene vil ikke bli fullisolert for å få ned byggekostnadene. Dette skulle heller ikke være nødvendig, da de fleste leietagere i slike hybler sjelden er hjemme.

19.etasje er tiltenkt panoramaleilighet i høy prisklasse i ene halvdel. Markedet for slike leiligheter er økende (jfr. Artikkel i Dagens næringsliv og Kapital). Den andre halvdelen skal benyttes som sykkelparkering.

Den tilbaketrukkende 20.etasje skal i vintersesongen fungere som nordlysobservatorium. Styret har planer om å kontakte nordlysobservatoriumet i Laukvik (Strømnes) for tett samarbeid, eventuelt etablering av en søsterbedrift i Svolvær.

I Sommersesongen skal 20.etasje fungere som toppturpunkt for beboerne i nærområdet.

Signalbygget er planlagt med utvendig glassheis (bortsett fra 13.-16.etasje) slik at brukerne kan nyttiggjøre seg av den fantastiske utsikten uten å nødvendigvis være tvunget til å bruke den (naturen).

Samfunnsnyttige perspektiver

Alsosgårdens nære kontakt med Svolvær kirke har i alle år vært godt etablert. Fiskeriene i tidligere tider brukte spiret i kirketårnet og pipa i Alsosgården som me (posisjonstegn) på hvor fisken stod. Dette har i årenes løp, etterhvert som Alsosgården har mistet sin signalbyggseffekt, blitt borte. Vi ønsker med dette å reetablere dette me-et og ta tilbake historien. De som er ute på Hølla skal fremdeles vite om uer-holla der ”kirkespiret er på linje med pipa på Alsosgården”, selv om man ved en slik nyetablering selvfølgelig ikke ser Svolvær kirke. Til det er nybygget for høyt.

For å kompensere for manglende innsyn mot Svolvær kirke fra Hølla, kan vi tenke oss å bygge 5. og 6. etasje i glass. Noe av det visuelle vil da bli ivaretatt.

Folkehelseperspektiv

Etablering av skisserte signalbygg vil gi sentrumsnære innbyggere muligheten til kjappe toppturer. (hvis de bruker trappene. Ved bruk av heis vil effekten være mindre). Dermed sparer Vågan kommune driftsutgifter på gang og sykkelveier, samt tilskudd til opprettelse og vedlikehold av turstier i marka. Dette vil være en vinn vin-situasjon i kommunebudsjettet.

Signalbygg/Arkitektonisk utforming

Styret i Alsosgården as har vært i kontakt med arkitektkonsulent for etablering av signalbyggeffekten. Vår ide er at Alsosgården nedentil skal ivareta historien (bortsett fra fotpleien). Vi ønsker derfor at de 4 første etasjene i nybygget skal være en tro kopi av nåværende bygg. Det videre uttrykket skal assosieres med en jeksel hvor glassfasaden i 5. og 6.etasje skal visualisere hull (tannråte/karies) og tyggeflaten det moderne Lofot-mennesket.

Hvis ønskelig kan prospektet fremsnakkes i NPU, eventuelt i kommunestyret. Svolvær og Vågan trenger et slikt fremtidsrettet prosjekt.

Svolvær 28.04.2018


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags