Parkeringsplass for turstien til Kvalvika

KVALVIKA: Slik tenker Asplan Viak seg ny parkeringsplass i Torsfjorden i Flakstad, ved starten på stien til Kvalvika.

KVALVIKA: Slik tenker Asplan Viak seg ny parkeringsplass i Torsfjorden i Flakstad, ved starten på stien til Kvalvika.

Av

Vi vil gi heder til Hans Fredrik Sørdal, ordfører i Flakstad, som gjennom de siste to årene har forsøkt å løse problemet med parkering i Torsfjorden, da særlig med å legge til rette for parkering ved den gamle skolen på Fredvang.

DEL
Leserbreviv>

Dette har ikke fungert optimalt og vil sannsynligvis ikke fungere i fremtiden, med mindre at det er satt opp buss eller båt transport til Torsfjorden, eller at trafikken blir dirigert inn i skoleområdet av kvalifisert vekter, noe som blir svært dyrt. Mange turister velger å unngå de 3,5 kilometer ekstra fra skolen til starten til stien til Kvalvika, med å parkere ulovlig i Torsfjorden.

Forslaget til løsning, slik det er skissert og fremstilt i Lofot-Tidende og Lofotposten, er en dårlig løsning, og naturinngrepet er altfor omfattende. Det må velges en best tenkelig løsning for bevaring av vår særpregede og storslagne Lofotnatur, som jo er varemerket vi selger ut i verden. Parkeringsplass med toalettfasiliteter og avfallshåndtering må skje med minst mulig inngrep i naturen som vi fastboende som elsker Lofotens fjellandskap kan være stolte av. Kvalvika ligger også i Lofotodden Nasjonalpark, og det er også viktig å bevare naturområdet her.

I forslaget er det tegnet en 150m lang parkeringsplass for 200 biler og en 150m lang adkomstvei skåret inn i urørt fjellgrunn, 25—30 meter ovenfor fylkesveien. Dette vil gi et stygt og stort sår i landskapet, uansett om man forsøker å myke opp og skjule skråninger og naturinngrep, slik det er gjort på deler av traseen i Lofast. En så stor parkeringsplass vil tiltrekke enda flere turister til Kvalvika. Kvalvika er allerede så overbelastet at det er ubehagelig og trist å gå denne turen om sommeren. Opplevelse av storhet og vakre fjell blir borte i den store turistrømmen.

Og hvor lenge kan Kvalvika tåle opp mot 60 telt satt opp i terrenget?

Vi trenger en helhetlig vurdering og håndtering av den økende turisttrafikk på Fredvang og problematikken rundt parkering generelt i Lofoten. Interesserte og involverte partnere må gå sammen med Flakstad kommune og LAS for å finne en annen løsning som gir minst mulig inngrep i natur. Det finnes flere alternativer. Naturvernforbundet i Lofoten vil gjerne bidra til en diskusjon og vi har flere konstruktive forslag å komme med. Vi har sett i kart og terreng og finner plass for 50-60 biler og fasilitetene som ønskes, uten for store naturinngrep 250 m sør for den eksisterende parkeringsplassen. Herfra er det mulig å gå opp en ny stil frem til der stien begynner i dag.

Vi håper motstanden publisert i og utenfor Lofoten til denne foreslåtte planen er så stor, at dette konkrete prosjektet må legges på is. Vi må heller ikke la den økende turiststrømmen til Lofoten tvinge frem løsninger som ødelegger Lofoten.

Les også: Parkering i Torsfjorden: – Ikke kritiser Asplan Viak

Les også: En halv nydelig fjellside i verdens vakreste natur skal omgjøres til verdens styggeste parkeringsplass


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags