Trafikkstasjoner i endring

Turid Stubø Johnsen, regionvegsjef, Statens vegvesen, Region nord

Turid Stubø Johnsen, regionvegsjef, Statens vegvesen, Region nord Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Etter en samlet vurdering av dagens tjenestesteder og -tilbud i hele landet, har Statens vegvesen kommet med forslag om å flytte fremtidige oppkjøringer fra Leknes til Svolvær.

DEL

Meninger

De foreslåtte endringene er vårt svar på et oppdrag fra Samferdselsdepartementet om hvordan modernisere trafikant- og kjøretøyområdet ved å utforme forslag til ny tjenesteleveransemodell og -struktur.

Digitalisering og mindre oppmøte

For få år siden måtte alle som skulle kjøpe eller selge en bil møte opp på en av våre trafikkstasjoner. Nå er dette en tjeneste som i all hovedsak løses på nett av den enkelte. Av drøyt én million årlige salgsmeldinger for kjøretøy i Norge blir over 800 000 nå gjennomført via en av Statens vegvesens nettbaserte selvbetjeningsløsninger. Dette sparer alle som skal kjøpe eller selge en bil for tid og penger.

Med stadig flere gode nettløsninger, blir det færre førerkort- og kjøretøyoppgaver å utføre på våre trafikkstasjoner, og antall besøkende går ned. I Nord-Norge har vi derfor redusert åpningstidene på alle stasjonene våre det siste året. Vi har i dag lokaler flere steder som det koster uforholdsmessig mye å leie og drifte, sett i forhold til den nedgangen det har vært på antall besøkende som følge av økt tjenestetilbud på nett.

En helhetlig vurdering

I forslaget til fremtidig tjenestestruktur har vi sett dagens trafikkstasjoner og kontrollstasjoner under ett innenfor gitte geografiske områder, som for eksempel Midtre Hålogaland. Vi har sett på samlet trafikkbilde for oppkjøring, og så langt det går, tatt hensyn til brukernes reisevei. Videre har vi sett på fagfolkene våre, hvor de i dag er lokalisert, hvor de i dag leverer tjenester og hvor det i fremtiden vil være mulig for dem å levere tjenester. Ved å konsentrere tilbudet på noen færre lokasjoner enn i dag forsterker vi våre kompetansemiljøer, og dermed sikrer vi større grad av likebehandling og lik kvalitet på de tjenestene vi yter. Dette mener vi også vil gjøre det mulig å frigjøre ressurser som vi blant annet kan bruke til viktig trafikksikkerhetsarbeid som utekontroll og tilsyn.

Framtidas tilbud i Lofoten

Statens vegvesen mener det er vanskelig å opprettholde to trafikkstasjoner i Lofoten om vi skal kunne innfri de krav og forventninger som stilles til oss om effektivisering av virksomheten. Trafikkstasjonen på Leknes driftes i dag i stor grad ved ambulerende bemanning fra Svolvær. De samme fagfolkene har også arbeidsdager i Gullesfjord for å håndtere kontroll av kjøretøy i kontrollhall for befolkningen i Vesterålen.

Jeg har stor respekt og forståelse for de negative reaksjoner som vårt forslag til nedleggelse av trafikkstasjoner og tjenestetilbud medfører. Jeg skjønner at dette skaper stort engasjement og debatt. Jeg må også erkjenne at jeg ser at noen av formuleringene i rapporten knyttet til enkelte tjenestesteder kan være uheldige og provoserende.

Samtidig er det Statens vegvesen sitt ansvar å synliggjøre hvordan vi kan utvikle et best mulig tjenestetilbud for framtiden for flest mulig. Dette må vi gjøre innenfor de økonomiske rammene og med de faglige ressursene vi til enhver tid har til rådighet.

Les også:

Trafikkskole om vegvesenets kuttplan: - Oppsiktsvekkende

NAF Lofotens uttalelse om nedleggelse av trafikkstasjon

Trafikklærer Gudmund raser over kutt-forslag: - Jeg utfordrer dem til å ta en fiktiv oppkjøring med meg

Ordføreren raser mot Statens vegvesen: - Argumentene er bare tull!

Statens vegvesen på ville veier

Statens vegvesen: - Ikke faglig forsvarlig å gjennomføre førerprøver på Leknes

Nedleggelse av trafikkstasjoner: – Påfører oss for mange ulemper

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags