På tide politikerne gjør noe med farene langs veiene

Av

Til politikerne i Norge.

DEL

LeserbrevLøft deres blikk fra dansende trøndere, trøndere i åkrer, utskifting av baddører og andre tilgjort dramatiske medieoppslag.

Fokuser på styring av Norge!!!

Lovreguler oss bort fra farene langs veiene våre!!!

Vi har hatt flere ulykker langs norske vinterveier der utenlandske vogntog og norske vogntog med utenlandske førere har vært innblandet. En del av disse ulykkene har fått tragiske utfall spesielt for menneskene i personbilene som har vært innblandet.

Norske bilførere som er innblandet i ulykker straffes ofte hardt mens som i den tragiske møteulykken i Troms i januar der en 22-åring mistet livet, fikk sjåføren av vogntoget 3 måneder fengsel.

For oss vanlige folk er dette totalt uforståelig straffeutmåling. Det er også totalt uforståelig at førere av disse tunge kjøretøyene ikke blir avkrevd de samme kompetansen for kjøring på vinterføre som norske førere blir.

Gjennom den mørke høsten og vinteren i Nord-Norge fraktes det varer og gods langs veiene på livsfarlige utenlandske vogntog med førere som kanskje ikke engang har sett snø før. På de samme veiene fraktes det samtidig tusenvis av unger og ungdommer til og fra forskjellige turneringer innen idrett og kulturarrangement.

Hver dag kommer vi nærmere en uunngåelig stor ulykke mellom en buss full av barn og en av disse livsfarlige vogntogene.

Kjære norske politiker, du har lest innlegget mitt nå å kan ikke frasi deg ansvaret når denne ulykken skjer. Det har vært avdekket såpass mange feil med utenlandske vogntog og manglende vinterkompetanse blant førerne at det er nok materiale til å lovregulere kjøringen og å sette strengere krav til utenlandske transportaktører. Gjør dette før vi mister flere!!

Tor Hugo Nilsen

Alsvåg

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags