Regionen Lofoten består av en rekke store og små øyer. Fra Skomvær i sørvest til Austvågøy i nordøst.

I Lofoten har verdens største torskefiskeri pågått i flere hundre år. På vinteren vandrer skreien ned fra Barentshavet for å gyte. Gytingen foregår fra kysten av Finnmark i nord og helt ned til kysten av Sør-Trøndelag. Den største andelen av skrei gyter på innersia av Lofoten. Den gang man rodde fiske og ikke hadde store nok båter for å fiske på storhavet på yttersia, var det innersia som gjaldt. Dette har også gitt dette fantastiske fiskeriet betegnelsen Lofotfisket.

I Lofoten er det perfekte forhold for å konservere skreien gjennom naturens eget tørkekammer. Tørrfiskhandelen har vært svært viktig både kulturelt og økonomisk for Norge opp igjennom historien. En historie som strekker seg langt tilbake i tid.

I år 875 seilte Torlolv Kveldulvsson fra Lofoten til England med torsk for å kjøpe klær og andre ting han trengte. Torsken og tørrfisken var viktig ernæring for vikingene. Den finansierte også ekspedisjoner og gjorde erobringer mulig.

Tørrfiskhistorien i Lofoten kan spores langt tilbake, og arkeologiske funn tyder på at det ble eksportert tørrfisk fra Lofoten allerede før vikingetiden, som regnes fra cirka 800 til 1100.

Regionen Lofoten er altså omtalt i alle fall mer enn 1000 år før Norge blir inndelt i 392 formannskapsdistrikter, eller kommuner 1. januar 1838. Etter hvert økte antall kommuner til 747 gjennom kommunedelinger fram til 1930.

Oppdelingen av kommuner skjedde i et samfunn basert på transport uten biler eller båter med motor. Sjøen og fjordene var hovedveien og samferdselen skjedde med båter som hadde årer og seil som framdrift.

De allerede etablerte regionene, som for eksempel Lofoten og Vesterålen ble derfor ikke hensyntatt når kommunegrensene ble tegnet. Grensene var basert på at fjorden bant sammen land på begge sider.

Lofoten er omtalt mer enn 1000 år før Norge blir inndelt i 392 kommuner.

 

Et eksempel er Hadsel, som omfatter Hadseløya, deler av øyene Langøya, Hinnøya og Austvågøya, sistnevnte hvor Trollfjorden ligger innenfor kommunegrensen til Hadsel. Verken Hinnøya eller Austvågøya tilhører av den grunn regionen Vesterålen. Også i dag består regionene Vesterålen og Lofoten slik de har gjort siden de første grove kartene ble tegnet for over tusen år siden.

Trollfjorden som skjærer bratt inn fjellmassivet på nordøstsiden av Austvågøy er et av landsdelens fremste turistmål, og en fjord som har prydet Lofoten sine turistbrosjyrer ved flere anledninger.

De som er i den villfarelse at Trollfjorden ligger i Vesterålen, må samtidig kunne argumentere for at Falklandsøyene utenfor Argentina ikke ligger i Sør-Amerika, men i Europa. Storbritannias suverenitet over Falklandsøyene siden 1833 er omstridt, men den geografiske plasseringen av Falklandsøyene hersker der ingen tvil om.