Mindre alene sammen

Foto:

Av
DEL

LeserbrevNorge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Gjennom årets TV-aksjon kan du og jeg være med på å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Målsettingen er at pengene som samles inn skal skape 700 000 møter mellom mennesker. Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som kan redder liv. Mennesker som opplever å stå utenfor, skal tilbys et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

For å få til dette, er Kirkens bymisjon avhengig av deg og meg. At vi engasjerer oss, at vi bryr oss. Har du muligheten til det, oppfordrer jeg deg til å melde deg som bøssebærer. Søndag kan du gå årets viktigste søndagstur!

Har du ikke muligheten til å gå selv, oppfordrer jeg deg til å gi et bidrag når bøssebærerne kommer på døra di. Alle bidrag, små og store, er med på å gjøre noen mindre alene.

Uansett om du er bøssebærer, giver eller på andre måter engasjerer deg i årets TV-aksjon, kan vi alle i vårt daglige liv gjøre vårt for å minske forskjellene i samfunnet.

For tre år siden ble jeg kjent med en flott familie. De kom til bygda jeg bodde i fra et land langt borte. De hadde rømt fra krig, bodd i flyktningeleir, og blitt plukket ut til å komme hit til Norge som kvoteflyktninger. En dag hadde de gått om bord i et fly i Libanon, dagen etter sto de på bakken i et høstvått Lofoten. Jeg traff dem på det som seinere skulle få navnet Velkomsten, et sted hvor de som har noe til overs kan dele med dem som trenger noe. Familien hadde mange barn, så det var mye som skulle fraktes til boligen de var blitt tildelt, så jeg tilbød dem skyss for både dem selv og alle tingene. Det ble starten på et vennskap.

De har invitert meg inn i hjemmet sitt. De har delt det lille de har med meg, de har tatt seg bryet med å lære meg noen arabiske ord, slik at vi lettere kan snakke sammen, de har servert meg den beste kaffe og introdusert meg for kardemommefrø som tilbehør til kaffen. De har delt sin mat med meg . Denne familien har vist meg noe om en av de tingene som er viktig for meg i livet og som ogsåTV-aksjonen handler om; raushet.

Å vise raushet overfor andre mennesker kan bety at du må legge til side noen av dine egne prinsipper og oppfatninger, for å ta hensyn til og gi rom for andre menneskers behov.

Rausheten kommer til uttrykk i våre holdninger og våre handlinger overfor mennesker som på en aller annen måte er annerledes enn oss selv, enten det er at de ser annerledes ut enn det vi gjør, tenker annerledes enn oss eller er annerledes enn oss, og har andre behov enn det vi har.

Raushet handler ikke om å kaste alle prinsipper over bord. Raushet i forhold til andre mennesker handler om å se at kanskje kan jeg bidra til at den av mine naboer, venner og kjente som har behov for min raushet, får et bedre liv, ved å la medmenneskelighet og omtanke veie tyngst. Raushet handler om å la andre og andres behov komme først. Raushet er åpne armer og et varmt hjerte, som noen sa. Raushet er å by på seg selv, uten å forvente å få noe tilbake. Raushet gjør deg aldri mindre – den gjør deg til et større menneske.

Utenforskap skapes av at noen er mer innafor enn andre. Vær raus! Inviter noen inn, da vel!

Kristine Sandmæl

prost i Lofoten

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags