Vedrørende Vågan Eiendom KF

Av

Som nyvalgte medlemmer inn i styret i Vågan eiendom KF, må vi komme med en uttalelse vedrørende de siste ukers medieoppslag.

DEL

MeningerSom styremedlemmer i Vågan eiendom KF har vi i denne rollen fått et ansvar for å jobbe for at Vågan eiendom KF drifter etter de til enhver tid gjeldende styringsdokumenter, vedtekter og vedtak fra kommunestyret i kommunen. Samtidig har vi et arbeidsgiveransvar, på lik linje med alle andre folkevalgte i kommunen, og skal bedrive en arbeidslivspolitikk som fremmer trivsel, tilstedeværelse, er trygg og helsefremmende og bygger et godt arbeidsmiljø.

Det politiske flertallet i kommunen har i sin politiske plattform og hundredagersplan, annonsert en gjennomgang av alle kommunale foretak. Dette er en gjennomgang vi fullt ut støtter, men vi må på det sterkeste få understreke at denne, per nå, ikke er gjennomført og at ingen mangler er påvist. Premissene for gjennomgangen, finansiering og hvem som skal utføre den, har heller ikke vært oppe til politisk behandling i kommunestyret i Vågan.

I denne konteksten reagerer vi derfor sterkt på den senere tids utspill fra Gunnar Aarstein, og andre representanter fra partiet Rødt. Dette være seg utspill i media, sosiale media og skriftlig i politiske dokumenter.

Gjennom de siste ukenes oppslag har Gunnar Aarstein, og flere fra partiet Rødt, direkte forskuttert både resultatet av en gjennomgang av Vågan eiendom KF, samt forskuttert de eventuelle konsekvensene. Som politikere med arbeidsgiveransvar ovenfor de drøyt 60 som er ansatt i foretaket, uttrykkes det en holdning om at man ikke har tillit til at de gjør jobben sin, og at den jobben de utfører er under enhver kritikk. Når dette, i tillegg legges frem på en slik måte at det av allmenheten kan oppfattes som dette er noe det er konsensus om i posisjonen, og i styret i Vågan eiendom KF, ser vi oss nødt til å reagere.

Plutselige politiske møter, der ikke hele styret i Vågan eiendom KF er innkalt, en 7-punktsplan som legges frem for administrasjonen hos Vågan eiendom KF, uten at dette har vært til behandling i styret, og der styremedlemmer som ikke har vært tilstede på møtet i forkant, blir bondefanget inn i en kontekst de ikke er enige i, er dårlig politisk håndverk. Vi-terminologi, når man uttaler seg som Rødt-politiker eller privatperson, skal man være særs forsiktig med å bruke. Dette fører kun til polarisering i det politiske flerpartisamarbeidet, samt bygger opp under evt. polarisering i et nytt styre, som har fått ansvaret for, å i felleskap, gjøre en god jobb i Vågan eiendom KF.

Avslutningsvis vil vi si at vi har respekt for Gunnar Aarstein og Rødts, og alle politikeres private engasjement i enkeltsaker, men de hattene man sjonglerer i det politiske miljøet, krever ei nøye vurdering, før man uttaler seg muntlig, eller skriftlig.

At politiske utspill setter vår politiske troverdighet og tillit hos velgerne på spill, aksepterer vi ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags