Sheriff eller Robin Hood

Svarer: Frits Blix Hansen svarer i et leserinnlegg etter debatten om sosialhjelp og barnetrygd i kommunestyret i Vågan mandag.

Svarer: Frits Blix Hansen svarer i et leserinnlegg etter debatten om sosialhjelp og barnetrygd i kommunestyret i Vågan mandag. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Som politisk nestleder i Høyre vil jeg i forbindelse med saken om barnetrygd opp mot sosialhjelpstønad i Vågan kommune komme med noen bemerkninger.

DEL

MeningerPå vegne av partiet blir dette fremstilt på en måte som det liksom ligger « undertoner» at det finnes noen gode mennesker og noen som kanskje ikke er like gode. Partimessig kan vi godt leve med dette. Så tilbake til saken.

Ordføreren hadde et meget godt og gjennomarbeidet svar på interpellasjonen. Imidlertid kunne han ikke verken garantere hvilke utslag dette hadde på den samlede økonomiske siden. I hans innlegg og svar var han også klar på at fulgte vi ikke normalnormen i kommune-Norge, ville en være åpen for at dette måtte diskuteres nærmere. Hvis vi holder oss til målinger på hvor god Vågan kommune er, når det gjelder sosialhjelpstiltak kommer vi faktisk svært godt ut, sett opp mot alle landets kommuner.

Dette viser at vi har en sosialtjeneste som gjør sin jobb som daglige utøvere av våre polititiske veivalg. Dette er ikke enkelt, da denne typen sak krever svært mye skjønn og personlig aktpågivende.

Jeg kan forsikre dere at jeg deltok i den interne diskusjonen mellom Venstre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre. Vår diskusjon kunne like godt ha skjedd i det åpne rom. Anja Johansen fra Venstre hadde i sitt innlegg det som favnet det helhetlige syn og holdning i gruppen. Hun påpekte at det var feil fremstilling å sammenligne Vågan kommune med Sheriffen. Det politiske flertallet har aldri før satset så mye på barn og unge i denne kommunen. De barna som er fattige er også tilgodesett gjennom særskilte tiltak.

Gruppelederen til Arbeiderpartiet refererte til Kåre Willoch når det gjelder barnetrygden som tema i denne debatten. Så vidt jeg husker var dette en debatt om behovsprøving av barnetrygden på generell basis og ordene falt ikke som et innlegg i denne settingen.

Ordføreren kunne avvist at saken ble opptatt til avstemming. Bakgrunnen ville naturligvis være velbegrunnet ut fra det at et slikt vedtak måtte få økonomiske konsekvenser og konkrete inndekninger. Det ble aldri under debatten fra SV og Rødt antydet hvor en skulle hente pengene fra. AP antydet heller ikke om hvor og fra hvilke områder dette skulle tas fra. Med en ansvarlig økonomisk politikk bør en i det minste tørre å hentyde hvor pengene skulle tas fra.

Når ordfører ikke avviste forslaget, men isteden lot sin egen gruppe legge frem et forslag på administrativt fremlegg. I et slik fremlegg vil en alltid kunne kreve at det fremlegges kvalitetssikrede tall, og viktigst av alt gi råd om hvor vi henter pengene.

Dette vil igjen gi kommunestyret anledning til å ta ansvar for helheten. Uansett hvor vi henter pengene fra vil noen andre måtte redusere sin tjeneste.

Vågan Høyre kan ikke og vil ikke delta i et slikt uryddig spill. Trenger bare nevne forsiktig de store investeringer vi står foran og som partiet jeg representerer har førsteprioritet på, nemlig Kabelvåg barnehage og skoleutbygging. En utbygging bør være kjent for alle å måtte øke de årlige driftsutgiftene betydelig. De utfordringene ønsker vi selvsagt ikke å sette i spill. Dette bare for å illustrere at kommunens politikere må forholde seg til virkeligheten.

Som politisk nestleder spør jeg; har vi startet valgkampen? Er svaret ja fra SV,Rødt og AP så i anstendighet navn snakk ikke kommunen ned i nesten hver setting og sammenheng.

Snakk oss som kommune frem, selv om dere ikke liker det politiske flertallet, går det an å være fornøyde med og stolte av vår kommune. Fokuset må være der, og hvor vi konsentrerer oss å gjøre den enda bedre, ja, kanskje tørre å si at vi er best selv om dere ikke i alle saker er helt enige.

Les også: Uenige om barnetrygd og sosialhjelp i Vågan: – For disse barna er det ikke mye penger som renner inn på BSU-kontoen!

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags