Kommunen svarer på "The Game is fixed"

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Viser til innlegg i Lofotposten den 12 juni i år der innsender Magnus Struckmeyer hevder at «The Game is fixed».

DEL

LeserbrevVågan Kommune har et ønske om å kommentere uttalelsen fra Magnus Struckmeyer om at han har søkt - «utallige ganger om kjøp av tomter (5-6 tomter) de siste 10 år. Samtlige søknader er sendt skriftlig til kommunen. Alle uten den siste er ubesvart. Det er faktisk sant».

Først så vil vi bare beklage om noen opplever at kommunen unnlater å svare på en henvendelse, for slik skal det ikke være. Feil kan også skje hos oss i en hektisk hverdag, men i et slikt omfang som det her hevdes, så er det kritikkverdig. Nå er det slik at kommunen har et arkivsystem der vi kan gå tilbake å se på hva som er mottatt relativt langt tilbake i tid. Når det gjelder de nevnte sakers journalførte historie hos oss, så er den som følger:

22.12.2010 – Det ble registrert en søknad om fradeling og kjøp av kommunal grunn.

Det er kjent at tilgangssituasjonen for dette arealet på det tidspunkt var avhengig av avtale med annen grunneier. Dette er 8 år siden og ingen purring er registrert, men det er allikevel beklagelig at det ikke foreligger noe journalført svar fra oss.

27.04.2016 – Søknad om kjøp av tomt.

23.05.2016 – 26 dager senere - Svar på søknad om kjøp av tomt. Søknad avslått og begrunnet med at teknisk drift ikke ville selge arealet.

22.11.2017 – Søknad om kjøp av tilleggsareal.

04.12.2017 – 12 dager senere - Svar på søknad om tilleggsareal. Søknad avslått med henvisning til kommunens regulativ for salg av kommunalt areal der det kreves en offentlig salgsprosess av arealer over 100m2.

I tillegg ble det sendt en epost fra undertegnede den 22.11.17 der Vågan kommune beklager om Struckmeyer ikke hadde fått svar, men at vi ikke hadde noen ubesvarte saker registrert og oppfordret derfor at disse, om ønskelig ble sendt på nytt. At en sak fra 2010 i vårt historiske arkiv ble oversett, må undertegnede ta på sin da helt nye kappe.

Dette betyr at vi har registrert tre søknader fra Struckmeyer hvorav to er
registrert besvart og begrunnet, og det er ganske annerledes enn de fremsatte påstander om «utallige ganger», «5-6 tomter» og at «alle uten den siste er ubesvart».

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags