Silsand bør sikres i mange generasjoner

Av

Vågan Arbeiderparti har fremmet forslag om at Vågan Kommune skal legge inn bud på den 179 mål store eiendommen Silsand på Ørsnes og jobbe for at området blir et statlig sikret friluftsområde. Saken skal avgjøres i mandagens kommunestyremøte.

DEL

LeserbrevI Miljødirektoratets retningslinjer for statlig sikring av friluftsområder prioriteres «områder som kan brukes av store befolkningsgrupper, f.eks grønnstrukturer nær byer og tettsteder og landfaste områder ved sjøen.» Det flotte og allerede svært tilgjengelige strand- og turområdet ved Silsand kan man nå trygt med sykkel fra både Kabelvåg og Svolvær og turområdet oppfyller intensjonene i alle disse kategoriene og benyttes av svært mange.

I Vågan Kommune har vi i dag fire områder i kategorien statlig sikret friluftsområde. Friluftsområdet Kalle med sine 202 mål ble sikret i 1963. På midten av 60-tallet ble ca 14 mål ved Sommartjønna i Svolvær innlemmet i samme kategori og i 2007 ble det store friluftsområdet ved Børvågen et statlig sikret friluftsområde. I disse dager er man endelig kommet i havn med avtaler mellom grunneiere og Miljødirektorat slik at området ved Rørvikstranda også blir et statlig sikret friluftsområde. Det var og er svært gode grunner til å innlemme disse områdene i ordningen med statlig sikrede friluftsområder - og det er like gode grunner for å gjøre det samme med Silsand.

Rådmannen argumenterer med at området er godt nok sikret til friluftsformål gjennom arealplaner og regulering. Men dersom et område er godt nok sikret gjennom kommunale arealplaner og reguleringsplaner, hvorfor har vi da i det hele tatt en nasjonal ordning med statlig sikrede friluftsområder? Og hvorfor har vi sikret områdene over? Svaret er i korte trekk at flotte kommuner i vekst ved denne ordningen overfører områdets forvaltningsansvar til Miljødirektoratet og dermed sikrer at særlig verdifulle friluftsområder kan benyttes av framtidige generasjoner uavhengig av framtidas politiske konstellasjoner og utbyggingspress i den enkelte kommune.

I dag er det slik at enhver tomteeier i kommunen kan fremme en reguleringsplan for sin eiendom – også om det innebærer store endringer i forhold til gjeldende reguleringsbestemmelser. Dette har vi mange eksempler på, ikke minst i Svolvær. Da blir det opp til oss politikere om planene vedtas, om innsigelser tas til følge og om det blir gitt dispensasjoner. Slik dagens politiske landskap er i Vågan anser jeg det helt usannsynlig at det vil bli gitt tillatelser for utbygging av Silsand-området dersom det blir fremmet forslag om det. Jeg tror heller ikke dette vil endre seg ved høstens kommunevalg da alle parti i kommunestyret enstemmig har vedtatt dagens arealplaner. Men hvilke standpunkt som gjelder blant fremtidens kommunepolitikere 8, 16 eller 24 år fram i tid vet vi ingenting om. Det vi vet er at svært mye endres på relativt få år, det har vi erfart selv ved revidering av gjeldende arealplan, samfunnsplan og byplan. Da arealplanen var til rullering og ble vedtatt i 2017 var heldigvis verken områdene ved Kalle, Børvågen, Sommartjønna eller Rørvika oppe til diskusjon – nettopp fordi disse friluftsområdene er statlig sikrede områder som da «tas ut» av forvaltninga til kommunen.

På Silsands naboeiendom i Ørsnesvika har kommunestyret enstemmig vedtatt en reguleringsplan som tillater en stor utbygging av boliger for ferie- og reiselivsformål. Dette er et spennende prosjekt som forhåpentligvis vil gi en positiv effekt med aktivitet og arbeidsplasser i lokalsamfunnet og det er også et godt eksempel på at hele området er attraktivt og i utbyggernes interesse. Også for Silsand opplyses det i saksfremlegget at kommunens planavdeling har fått konkrete henvendelser ang omregulering av området slik at det kan bebygges ytterligere.

Skulle kommunen selv lykkes i erverv av området forhindrer det i seg selv at det dukker opp forslag til reguleringsplaner som bryter med gjeldende planverk. Blir kommunen selv grunneier har vi også gode kort på hånden for en prosess med Miljødirektoratet slik at også dette nære og tilgjengelige området blir sikret for framtida ved at det «tas ut» av kommunal forvaltning – akkurat slik vi har gjort med Kalle, Rørvika, Sommartjønna og Børvågen.

I vårt nye kommuneprogram er et viktige prinsipp for oss at vi må balansere vekst, bærekraft og trivsel – også med en voksende og viktig reiselivsnæring. Å beholde markagrense i Svolvær og Kabelvåg og sikre friområder i kommunen er blant viktige tiltak vi prioriterer. I vår kommune har vi ikke for vane å kjøpe opp natureiendommer for å sikre eiendommer til friluftsformål, og det skal heller ikke bli noen vane for fremtiden. Samtidig er det ikke ofte et sentrumsnært friområde av denne størrelse og karakter legges ut for salg. I blant kreves det at vi tar beslutninger som er både langsiktige og uvanlige.

Vågan Arbeiderparti mener det vil være en god investering for fellesskapet å sikre friområdet ved Silsand ytterligere for fremtidens generasjoner.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags