Veivedlikehold i Vågan kommune – konkurranseutsetting eller drift og vedlikehold i egen regi?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerJeg viser til Lena Hamnes (Gruppeleder i Vågan Arbeiderpartiet) sitt leserbrev i Lofotposten den 19. juni med tittel «Privatisering av veivedlikeholdet i Vågan?».

Nei, Vågan Arbeiderparti, det er ikke slik at Vågan FrP har til hensikt å privatisere veiene til Vågan kommune. Vågan kommune skal fortsatt eie og ha ansvar for drift og vedlikehold. Det er imidlertid politisk uenighet om det fortsatt skal være kommunale ansatte som utfører drift og vedlikehold eller om deler av oppgavene kan konkurranseutsettes, dvs. i en anbudskonkurranse få vurdert om private entreprenører kan konkurrere på kvalitet og pris.

I budsjettforliket med Høyre, Senterpartiet og Venstre høsten 2017 prioriterte FrP to saker. Det ene var redusert eiendomsskatten, det andre var å sette fokus på hvordan Vågan kommune forvalter sine anlegg innenfor vann, avløp og vei.

Utgangspunktet for å be rådmannen om å utarbeide et konkurransegrunnlag for et eventuelt innkjøp av vinter og sommer vedlikehold var en tidligere gjennomgang av teknisk drift fra 2015/2016 som avdekket betydelige svakheter med hvordan teknisk drift forvaltet kommunes veier. Gjennomgangen avdekket manglende eierskap, kunnskap og egeninnsikt om hvordan infrastruktur skal forvaltes. Dette ble bekreftet i sak til kommunestyret som ble behandlet 18. juni. Kommunen hadde ingen kvalitetskrav til hvordan veivedlikehold skulle utføres, ei heller en oversikt over veienes objekter og dokumentasjon om hvordan vedlikeholdet ble utført. Med slike mangler blir det utfordrende å ha en planmessig og målstyrt drift- og vedlikehold av veiene. Det kan ikke være slik at infrastruktur med betydelige verdier skal forvaltes med utgangspunkt i taus kunnskap.

Prosessen har så langt gitt resultater. I saksfremlegget til kommunestyret den 18. juni har rådmannen utarbeidet kvalitetskrav til hvordan drift og vedlikehold av veiene bør utføres. I tillegg bevilget kommunestyret penger til kartlegg av de kommunale veiene. Da kommer to fundamentale forutsetninger på plass for å etablere planmessig og målstyrt drift og vedlikehold av veiene. Disse fundamentale forutsetningene gjelder uavhengig om drift og vedlikehold fortsatt skal driftes i egen regi eller kjøpes fra entreprenører. En tredje forutsetningen som må på plass er ledere med kompetanse til systematisk forvaltning av veiene. Dette gjelder også uavhengig om oppgavene skal utføres i egen regi eller kjøpes av andre.

Så gjenstår det å se om det blir konkurranseutsetting eller ikke. Her har Vågan FrP en pragmatisk tilnærming. Vår prioriterte tilnærming er å levere tjenester til kommunenes innbyggere iht. definert kvalitet og til lavest mulig pris. Dersom resultatet av en konkurranse resulterer i lavere kostnader blir det mere penger til andre kommunale oppgaver, som for eksempel skole og helse. Det er her de politiske skillelinjene mellom Arbeiderpartiet og FrP fremkommer. Vi ønsker å få frem fakta og ta beslutninger basert på fakta, mens Arbeiderpartiet stiller hodet i sanden og fører politikk uten mål og mening.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags