Venstre er for defensiv om Silsand

Av

Sv, Ap og Rødt deler ikke Venstres defensive holdning til statlig sikring av friluftsområder og vi mener Silsand bør sikres ytterligere for framtida.

DEL

Leserbrev«Er det en kommunal oppgave å sikre seg eierskap til friluftsområder, eller bør slikt skje kun unntaksvis?» spør Venstre i et leserinnlegg. Sv, Ap og Rødt er enige med Venstre i at kommunalt erverv av grunn for å sikre areal til friluftsformål kun bør skje unntaksvis.

I motsetning til Venstre mener vi at Silsand er et riktig og viktig unntak.

Venstre har sammen med H, Frp og Sp blokkert et mulig kommunalt oppkjøp av Silsand så dette er ikke lenger en mulighet. Likevel er det overaskende at Venstre direkte og indirekte snakker ned og nedvurderer muligheten for at Silsand kan bli kommunens femte statlig sikrede friluftsområde, det før vi engang har søkt.

Venstre argumenterer med at et område er godt nok sikret gjennom kommunale arealplaner og reguleringsplaner, men reflekterer ikke over følgende: Hvis det er slik at kommunal regulering er tilstrekkelig, hvorfor skal vi i det i det hele tatt ha en nasjonal ordning med statlig sikrede friluftsområder?Hvorfor har vi tverrpolitisk jobbet med å få Rørvika og Rørvikstranda inn under denne statlige ordningen? Og hvorfor brydde vi oss med å gjøre Kalle og Børvågen til statlig sikrede friluftsområder i sin tid?

En av årsakene er de økonomiske støtteordningene som kan følge med ordningen. En annen og viktigere grunn er å hindre at fremtidige eiendomsutviklere faller for fristelsen til utbygging av det som er attraktive friluftsområder - uansett om grunneier er privat eller kommunal.

Venstre bruker som argument mot kommunalt eierskap at i teorien kan et fremtidig politisk flertall, «kanskje i tider med stram kommuneøkonomi og jakt på inntektsmulighet, bestemme seg for å omregulere området og selge tomter til fritidsbebyggelse og at dette reint praktisk vil det være lettere for kommunen å gjennomføre det om vi både er eier og reguleringsmyndighet.» Vi mener Venstre med dette argumenterer glimrende for at Silsand bør bli et statlig sikret friluftsområde – nettopp for å eliminere bort denne fristelsen for fremtidige utbyggere.

Et annet vesentlig poeng som Venstre overser i denne sammenhengen er at om kommunen selv vil fremme en utbyggningsvennlig reguleringsplan for Silsand, så vil det være etter en åpen og offentlig politisk prosess der arealplanen etter all sannsynlighet må endres først. En privat grunneier kan fremme et reguleringsforslag med omfattende utbygging om så i morgen.

«Nå er det likevel sånn at vi ikke har noen garanti for at en søknad om statlig sikring vil ført fram.» understreker Venstre. Her mener vi Venstre er alt for defensive når de bruker dette som argument for i det hele tatt å forsøke.

Silsand oppfyller absolutt alle krav Miljødirektoratet har satt til områder som faller inn under ordningen med statlig sikrede friluftsområder og det vil være vårt klare mål å sikre Silsand ytterligere mot utbygging for generasjonene framover. Silsand bør bli statlig sikret friluftsområde - uansett eier.Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags