Fire arbeidsplasser i fare

Av
DEL

LeserbrevDen sittende regjeringen har foreslått sentralisering av skattefunksjonene, dette medfører at Vågan mister fire arbeidsplasser.
Denne jobben har vært utført i all stillhet fra regjeringen, frem til 07.10.2019 da statsbudsjettet ble lagt frem.

Styrken i dagens innfordring er den gode kommunikasjonen mellom skatteoppkrever og skatteyter. Denne dialogen gjør det mulig å finne gode løsninger for begge parter. Skatteoppkrevernes plassering nært lokalmiljøet er avgjørende for kommunikasjonen med innbyggerne, og det er mange skattytere som møter opp på kontorene for å få hjelp. Fagforbundet er derfor uenig i regjeringens påstand om at «skatteoppkreving ikke er en naturlig kommunal oppgave der lokalpolitiske forhold har innvirkning, men en regelstyrt oppgave som i liten grad er preget av skjønn og hvor behovet for nærhet til publikum er lite.» (Prop. 1 LS Skatt, avgifter og toll 2020»)

Undersøkelser viser at de kommunale skatteoppkreverkontorene oppnår bedre resultater enn de statlige skattekontorene når det gjelder tilgjengelighet, kundebehandling, saksbehandlingstid, informasjon og forutsigbarhet i saksbehandlingen.
Nærheten til skatte- og kontrollsubjektene er viktig i kampen mot svart økonomi.
Skatteoppkrevernes lokale tilstedeværelse som kontrollinstans har en klar preventiv effekt.

Det er skatteoppkreverne som lokalt utfører over 50% av personallistekontrollene som nå er blitt et viktig virkemiddel i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet.

Ikke minst er skatteoppkreverfunksjonene et viktig bidrag til den kommunale økonomistyringen og en del av det økonomiske fagmiljøet i kommunen.

Vi ønsker et bredt engasjement av våre lokale politikere i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags