Lofotodden nasjonalpark

Jeg skal svare her i og med at dette også er et valgkampinnspill fra Moskenes Høyre. Selv om dere ikke stilte liste ved forrige valg, så tar jeg for gitt at dere husker at jeg ble valgt til ordfører etter valget 2011- under konstitueringen i oktober. Jeg oppfatter derfor spørsmålene til ordfører som rettet til daværende ordfører. Jeg sjekket vedtaket fra juli 2011.Det var representanter fra Moskenes Fellesliste, SV og Ap som deltok i møtet , og honorar til den som utarbeidet forprosjektet var 400.000 kr inkl mva. Forprosjektet ble levert i 2012, og prosjektlederen presenterte det for kommunestyret. Han deltok ikke i debatten eller voteringen da kommunestyret fattet vedtak om å gå videre med kunnskapsinnhentingen. Jeg antar at Høyres leder kjenner litt til dette i og med at hun meldte interesse for stillingen som lokal prosjektleder under arbeidet med hovedprosjektet da den var utlyst. Lokal forankring er viktig uavhengig av hvem som iverksetter utredning, og i dette tilfellet bommet Fylkestinget siden de overså det faktum at vi som kommune ba om alle innspill fra alle før vi skulle ta en beslutning- vi hadde ikke et vedtak å sende på det tidspunktet ,midt i høringsperioden. Du henviser til tomtekjøp, noe det ikke er snakk om. En overdragelse behøver ikke være kjøp, og det står mange ting i det brevet du refererer . Jeg ikke er kjent med at det er kommet svar fra grunneier. Saken kommer eventuelt til politisk behandling når administrasjonen har den utredet og alle nødvendige dokumenter er på plass.

Facebook 

Jeg ser at facebooksiden knyttes til privatperson Larsen, men likefullt var det bare mulig å lese debatten,ikke mulig å kommentere. Jeg er for dialog og åpen kommunikasjon.

Skoleskyss

Skoleskyss- særlig farlig vei betyr en fare utenom det vanlige . Det betyr en konkret beskrivelse av veien sett opp mot det enkelte barns forutsetning for å klare utfordringen. Kanskje bør det foretas en ny gjennomgang av dette på denne strekningen. Dette har vi begynt å se på.

Jeg har ellers ord på meg for å være både ryddig og grundig, og det akter jeg å fortsette med. Jeg skulle ønske Høyre hadde mer fokus på sin politikk, og hvordan de vil omprioritere på budsjettet for å innfri valgløftene.