Vil du ha trikk i Lofoten?

jonny finstad

jonny finstad Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Nordlendingene vil ha Nord Norge bane til 130 milliarder viser meningsmåling. Hadde spørsmålet vært om du vil du ha trikk i Bodø hadde nok svaret blitt det samme.

Det er på tide å se på helhetlige transport-løsninger i Nord Norge for fremtiden, slik Høyre ønsker.

Klart det er spennende å vurdere mer jernbane i landsdelen. Det er derfor regjeringen har bestilt utredning av Nord Norge banen- som de rødgrønne la i skuffen i 1994.

Gjennom sommerens debatt har særlig Sv vært hissig på å love nordlendingene at Nord Norge banen skal bygges, og at de har pengene: Kutt på 450 mrd i motorveiprosjekter sørpå.

Kuttlisten presentert i Vg viser derimot at 220 mrd skal kuttes på veibygging i Nord Norge- hvor det altså ikke er planlagt motorveier. Sv forteller heller ikke at de skal finansiere jernbane ved å sette opp bomstasjoner på veiene og avgiftsbelegge flypassasjerene. Bilistene og flypassasjerene i nord skal altså finansiere Nord Norge banen.

Sv begrunner også bygging av Nord Norge banen med frakt av oppdrettsfisk, mineraler og petroleum mv, mens de har stemt mot de samme næringene. På toppen har ikke Sv tillitt til at offentlige jernbanemyndigheter skal utrede Nord Norge banen videre- det må utføres av uavhengige private miljø, som de har stemt imot skal få drive med jernbane. Nå må Sv bestemme seg.

Regjeringen legger til rette for vekst i nord. Bevilgninger til Nord Norge i Nasjonal transportplan er økt med 61%. Økningen er høyst nødvendig for å ta igjen etterslep forrige regjering etterlot på infrastruktur i Nord, som har flere utfordringer: Kortbanenettet og kollektivtilbudet skulle gjerne vært bedre. Riksveier og fylkesveiene trenger et løft, havner bør bygges ut og få flere godsruter på sjø. Vi trenger modernisering av jernbanene Ofot/Nordlandsbanen, og vi trenger nye og større lufthavner flere steder. Fergefri E6 over Tysfjorden, dobbeltspor på Ofotbanen og Jernbane Kirkenes - Rovanjemi er andre store prosjekter som ønskes realisert, for å nevne noe.

Klima og miljøperspektivet er førende for valg av framtidige transportløsninger. Da spiller det inn at vi raskt går mot nullutslipps og autonome/hybride løsninger for kjøretøy på vei, i luften og til sjøs.

De fleste forstår at Sv ikke vil få oppslutning for å finansiere Nord Norgebanen med å bygge mindre vei, innføre bompenger og dyrere flybilletter.
Det er en samferdselspolitisk avsporing.

Høyre foreslår en KVU-utredning for hele transportbehovet i Nord-Norge sett under ett, rett og slett fordi vi ser behovet for det. Det handler om vei og jernbane, om flytilbud og godstransport, men også om forsvar og sikkerhetspolitikk.

Vår landsdel har større vekst enn resten av landet og skal bidra til framtidig nasjonaløkonomi. Det er ingen grunn til å dra frem sutrekortet eller ønske seg trikk dersom buss tjener oss best. Pilene peker opp og frem. Det eneste som går nedover i landsdelen nå er faktisk arbeidsledigheten.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags