Leknes kan bli en komplett by med det tilbudet du og jeg forventer i en moderne by anno 2019

Av

Leknes er noe mer enn Alf Lie krysset og ei Storgate som mange har meninger om.

DEL

Leserbrev For noen år siden foreslo jeg fra kommunestyrets talerstol at vi gjennom å trekke nye bygrenser rundt Gravdal, Leknes og Fygle skulle etablere en ny by ved indre Buksnesfjord. En komplett by med det tilbudet du og jeg forventer i en moderne by anno 2019. Og hvor det ligger godt til rette for videre boligbygging og næringsutvikling.

For å komme i betraktning ved nye næringsetableringer og lokalisering av statlige tilbud, er det helt avgjørende at byen er kjent som det den faktisk er. En by og et regionsenter med mer enn 5000 innbyggere, og som i nordlandssammenheng har en relativt ung befolkning. Et regionsenter med stor bredde i servicetilbud og næringsliv. En by med industriområder og havn, offentlige helsetjenester som sykehus, sykehjem og legevakt, utdanningsinstitusjoner på alle nivå fra grunnskole til universitet, en by med Bymarka og flere idrettsanlegg, et attraktivt service og handelssentrum flere kirker og så videre. Det meste er på plass, men det synes ikke for de som ser Leknes utenfra. Både når statlige arbeidsplasser og næringsutvikling planlegges må beslutningstakerne selv kunne oppdage ressursene som finnes her. I offentlige statistikker må Leknes beskrives med sin faktiske størrelse. De må oppdage det levedyktige samfunnet, mulighetene for kompetent arbeidskraft og de naturgitte mulighetene som finnes i en by på denne størrelsen. Den Nye Byen i Indre Buksnesfjord vil synliggjøre dette.

Det ligger et formidabelt vekstpotensial innenfor nye bygrenser med vekst i form av videre fortetting, men også en byutvikling ned mot sjøen. Mange savner tilgang til sjøen, og park og grøntområder. Tenk hvilke nye muligheter som åpner seg innenfor kultur, friluftsliv og rekreasjon dersom Museum Nord realiserer planene for Holsøya. Med ei bru over til Holsøya vil dette fantastiske området åpnes for alle og ikke bare for de aller sprekeste av oss. Mellom Alf Lie krysset og en tenkt bru til Holsøya er det i luftlinje cirka 1000 meter. Mellom Bymarka og Holsøya cirka 2000 meter. Tenk hvilke rekreasjonsmuligheter det vil åpne!

Utviklingen av Den Nye Byen vil ikke gå på bekostning av omlandet eller gi en kamp mellom bygdene og byen. Med et livskraftig og definert bysentrum vil det heller legge til rette for og stimulere til befolkningsvekst og nye etableringer utenfor bygrensene. Det er bygdene som har skapt og kommer til å skape Leknes også i fremtiden, siden de store næringene som bidrar med både arbeidsplasser og skattekroner er lokalisert utenfor Leknes området, som eksempelvis Stamsund, Ure, Mortsund og Ballstad. Den Nye Byen vil ikke rokke ved disse forholdene, heller stimulere til mulighet for vekst.

Den Nye Byen handler ikke om å bli større for bare å bli størst. Det handler om at vi gis muligheten til å spille i samme divisjon som andre byer på samme størrelse . Det er på tide at vi i Vestvågøy ser og enda bedre utnytter de strategiske mulighetene som vår sentrale beliggenhet gir og som Avinor nylig bekrefter at vi har!

Høyre vil derfor arbeide for at forslaget om Den Nye Byen ved Indre Buksnesfjord blir realisert innenfor den kommende kommunestyreperioden.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags