Svar til Vestvågøy Høyre v/Trond Handberg

Av
DEL

LeserbrevTrond Handberg i Vestvågøy Høyre visiterer Vestvågøy Arbeiderparti med overskriften:
AP styrer mot underskudd.

Høyre og Trond Handberg har vært med å vedta tre av de 4 siste budsjett i denne kommunestyreperioden. I budsjettbehandlingen for 2018 fremmet Høyre følgende forslag i tillegg til fellesforslaget med posisjonen:
- Reduksjon eiendomsskatt kr. 3.200.00 fra og med 2018.
- Prosjektleder flyplass/E10 og stilling campus Lofoten kr. 600.000
- Totalt kr 3.800.000 Inndekkes med redusert avsetning til investering

I budsjett for 2019 fremmet Høyre kun ett eget forslag utover fellesforslag sammen med Arbeiderpartiet og posisjonen:
- Reduksjon i eiendomsskatten kr. 3.000.000
Inndekning reduksjon avsetning investering.

Inndekning av nye utgifter ved å bruke avsetning til investering betyr i realtiden at man finansierer med økt låneopptak, som igjen betyr større kapitalkostnader og dermed større driftskostnader.
Det er da på sin plass å spørre Høyre:
Hvor er grepet Høyre har lansert/foreslått for å motvirke overforbruket. Dersom budsjett for 2018 og 2019 er budsjett som styrte/styrer mot underskudd, så har Høyre i aller høyeste grad hatt hånden på rattet, sammen med Arbeiderpartiet og øvrige partier i posisjonen.
Arbeiderpartiet har valgt, sammen med flertallet i kommunestyret, inklusive Høyre, å lytte til rådmannen og i det vesentlige vedtatt rådmannens forslag til budsjetter.

Handberg hevder i sitt innlegg at Arbeiderpartiet kom til dekket bord. I budsjett for 2016 som er denne posisjonens første budsjett foreligger det ingen friskmelding av økonomien. Tvert i så presiserer rådmannen at økonomien i Vestvågøy ikke var friskmeldt.
Videre, ifølge rådmannen, har det vært en reell nedgang i inntektene fra staten. Det kunne Handberg vært ærlig på – om han hadde lest sakspapirene og holdt seg til fakta. Handberg vet like godt som oss at i tillegg til reduserte overføringer, har staten pålagt kommunene ett krav til effektivisering på 0,5 % hvert år. For Vestvågøys del betyr det ett årlig effektivitetskrav på kr. 5 millioner. Det vil si at vi årlig, med denne regjering, må effektivisere driften i kommunen med 5 millioner, som igjen betyr kutt eller økte inntekter/gebyrer.

Når det så gjelder eiendomsskatten så har Vestvågøy Lofotens laveste eiendomsskatt og ligger helt i nedre sjikt i Nordland. Høyre har liten troverdighet i spørsmål om reduksjon/avvikling av eiendomsskatten. Høyre har i flere valgkamper hatt som uttalt mål i at de skulle fjerne eiendomsskatten. Vi husker vel alle avisannonsene: Stem Høyre dersom du vil ha bort eiendomsskatten. Vi vet alle hva som skjedde!

Vestvågøy Arbeiderparti er helt klar på at vi har utfordringer og spesielt innenfor helse og omsorgssektoren. Disse områdene av kommunens tjenester ble ikke i særlig grad berørt i den omstillingsprosessen som Handberg refererer til, heller ikke av Høyre. Høsten 2018 ble det igangsatt ett arbeide hvor ansatte, ledere og tillitsvalgte nå er godt i gang med et viktig og nødvendig arbeid for å få kontroll på kostnadene innenfor områdene.

Så alt i alt, påstand om at Arbeiderpartiet styrer mot underskudd har ingen rot i virkeligheten og det burde Høyre holdt seg for gode til å påstå.

Til slutt vil Arbeiderpartiet gi utrykk for at vi synes det er fornuftig at partier samarbeider til beste for Vestvågøy kommune og håper at vi også i fremtiden finner gode løsninger for innbyggerne i Vestvågøy kommune.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags