En skolepolitikk på elevene og lærernes premisser

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevSenterpartiet ønsker en desentralisert skolestruktur og en skole som utnytter lokale og regionale fortrinn og spiller på lag med nærmiljøet.

Vi vil ha mindre testing, og mer læring i skolen. Elevenes ferdigheter skal løftes, både praktisk og teoretisk.

Trivsel og trygghet er grunnleggende forutsetninger for læring. Vi vil arbeide hardt for å bekjempe mobbing, for å fremme helsefremmende skoler, og skolemat til alle.

Senterpartiet vil redusere rapporteringsbyrden og møtevirksomheten og styrke tilliten til den profesjonelle læreren.

Vi vil ha høy kvalitet på grunnskolelæreutdanningen og arbeide for at alle lærere får rett og plikt til jevnlig etter- og videreutdanning.

Vi vil endre kompetanseforskriften slik at lærere som er utdannet før 2014 beholder undervisningskompetansen i samtlige basisfag.

Senterpartiet er bekymret for at potensielt dyktige lærerstudenter som ikke tilfredsstiller opptakskravene vil la være å søke lærerutdanningen. Færre studenter fører til økt lærermangel og bidrar til økt bruk av ufaglærte. Vi vil derfor reversere kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.

Senterpartiet vil styrke yrkesfagenes status og satse kraftig på å øke antallet lærlingeplasser.

Vi vil styrke arbeidet mot frafall i høyere utdanning. Vi ønsker en fraværsgrense som gjør skolen bedre – ikke dårligere!

Vi vil sikre god studiefinansiering ved å øke lånekassens inntekst- og formuesgrense.

Vi vil gi mer tillit til lærere, foreldre og elever, og mener at kjøreopplæring bør gi gyldig fravær.

Vi vil styrke skolehelsetjenesten. Det er urovekkende at antall elever som går på antibiotika og lett sovemedisin har økt med over 25%. Elevene skal gå på skolen – ikke medisiner!

Er du enig i dette? Stem Senterpartiet.

Godt valg

Liv Marit Reitan, Aina Nilsen og Karl-Hans Rønning

Skolepolitisk utvalg

Nordland Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags