SV krever heltidsstillinger og ei lønn til å leve av

SV skal holde trykket oppe i kommunen for å utlyse flere heltidsstillinger

SV skal holde trykket oppe i kommunen for å utlyse flere heltidsstillinger Foto:

Av
DEL

LeserbrevDeltidsjobb og usikre arbeidsforhold er et stort samfunnsproblem som særlig rammer kvinner.
Det skaper lønnsforskjeller, dårlig økonomi og økt ulikhet i samfunnet. Omsorgsyrker har oftere en deltidskultur. Mens politiet har kun 3% deltid, så er det 45% blant sykepleiere. Helsefagarbeidere har enda mer deltid og kun en av tre jobber fullt. Heltid og faste stillinger i helse/omsorgjobber er det beste for brukerne. SV mener at det er uholdbart at så mange kvinner skal jobbe deltid, når de har utdanning og ønske om full stilling.
SV ønsker at alle som jobber i Vestvågøy kommune skal få tilbud om hele og faste stillinger. Kommunen og fagforeningene jobber for mer heltidskultur, men arbeidet må intensiveres. Totalt for alle ansatte i Vestvågøy i 2018 var det en liten andel på 36% som var heltidsstillinger, og dersom det medregnes deltidsstillinger som tilsammen gir 100%, er tallet så lavt som 41,1%.


I tunge stillinger og blant assistenter er andelen heltid mye lavere. Flere må få 100 % stilling og dette må være faste stillinger.
Rekruttering av nye faglærte til arbeidslivet er viktig. SV vil at kommunen skal kunne tilby lærlingene fast og hel stilling når de er ferdig med læretida, slik at de blir i kommunen og at de også får ei lønn å leve av. Unge mennesker skal ha mulighet til å kjøpe seg bolig og etablere seg i Vestvågøy.


SV ønsker at det skal gjøres en kompetansekartlegging opp imot det som trengs av kompetanse, og se hva slags ressurser som faktisk er blant de ansatte til å gjøre de forskjellige arbeidsoppgavene. Kommunen må ha «rett person på rett plass». Det skal også være mulig å kvalifisere seg videre for de som ønsker det.


SV krever at kommunen slår sammen små delstillinger og lyser ut større stillinger som det går an å leve av. Flere heltidsansatte løfter kvaliteten og styrker arbeidsmiljøet. Det gjør det også lettere med kompetanseutvikling og en unngår innleie. Mer heltid gir økt produktivitet og innsparing på lang sikt. Mer politisk engasjement for saken etterlyses fra de ansatte og fagforeningene. Vestvågøy SV vil fortsatt stille opp og kjempe for ressurser og aksept for flere heltidsstillinger i Vestvågøy.Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags