Trafikksikkerhet på Ramberg

Av
DEL

LeserbrevRambergskaran er noen skikkelig staute kara. De vakler rundt på veiskulderen mens tungtransporten suser forbi. Etter å ha blitt passert av en tung trailer langs E10 på Ramberg har man hjertet i halsen og hentesveisen havner i erigert posisjon. Mange er bekymret for trafikksikkerheten på Ramberg, mens de aller mest hardføre er mest bekymret for sveisen.

SV anerkjenner behovet for å utvikle Ramberg. Ramberg har en sentral beliggenhet i Flakstad Kommune. Bygda ligger godt til for de som vil jobbe i fiskeindustrien. I tillegg har bygda offentlige arbeidsplasser og privat service- og handelsnæring. På Ramberg er det i tillegg utviklet et småskala reiseliv og kafevirksomhet. Bygda har potensiale for flere etableringer rundt småskala reiselivsbedrifter. Reiselivet bidrar også til gjester som har et behov for trygg ferdsel langs E10. Alt det vi nevner her er Rambergs utviklingsmuligheter, og alle disse faktorene gjør at Ramberg har et spesielt potensial for å utvikles til et attraktivt bosted for småbarnsfamilier.

For at Ramberg skal kunne være et attraktivt bosted vil vi måtte gjøre noe med trafikksituasjonen. Både tungtransport og en økende aktivitet i reiselivet gjør at trafikksikkerheten i dag er for dårlig. Gang- og sykkelsti er selvfølgelig en brikke i dette, og vi er glade for at dette har vært fokus i inneværende periode. Vi er også villig til å bruke midler på å få fortgang i sykkelstien. Likevel vil vi arbeide opp mot regjeringa for å finansiert sykkelstien av de som bør finansiere sykkelstier langs en sterkt trafikkert statlig veg: Staten. Det er nemlig lenge siden sist staten bidro til sykkelstier og trafikksikkerhet langs E10 i Flakstad.

Å få på plass sykkelsti er viktig - ikke minst fordi det er en mulighet til å få bygd ut viktige boligområder. Likevel bør det også sees på andre trafikksikkerhetstiltak som fartsdumper og nedsatt fartsgrense.

For 20 år siden kjempet Flakstad SV for å få “Piltentunnelen” - en tunnel fra Bø til Ramberg. Det er neppe gjenopprettelsen av Flakstad SV som plutselig nå har fått Vegvesenet til å vurdere dette alternativet, men likevel er det ikke uten en viss fascinasjon vi ser at et gammelt SV-forslag er børstet støv av. Vi mener fortsatt dette er en interessant løsning som vil bidra til å få ned trafikkmengden på Ramberg, og vi vil følge utredningen med stor interesse.

Stem SV for et trafikksikkert Ramberg og en alltid upåklagelig hentesveis.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags