Avgiftene raserer fly-tilbudet

Problemet med flytilbudet i Lofoten er at det er for dårlig, ikke at flyplassen er for liten. Problemet skyldes at nye avgifter til staten har gjort det ulønnsomt for Widerøe å utvikle nye kommersielle ruter.

Problemet med flytilbudet i Lofoten er at det er for dårlig, ikke at flyplassen er for liten. Problemet skyldes at nye avgifter til staten har gjort det ulønnsomt for Widerøe å utvikle nye kommersielle ruter. Foto:

Av
DEL

LeserbrevAvgiftene på fly på kortbane-nettet er i praksis en skatt på å bo langt fra Oslo. Sånne skatter øker ulempen med å drive forretning i distriktene og raserer flytilbudet vårt. Vi i Venstre mener vi må få bukt med slike skatter om næringslivet i distriktene skal opprettholde sin konkurransekraft.

Når jeg vurdere hva som er problemet med flyplassene her i Lofoten, så er det ganske åpenbart at det er avgiftene som er det egentlige problemet. Widerøe klarer nemlig ikke å hente inn igjen all den skatten som de må kreve inn fra oss som bor i distriktet.

Løsningen for dem blir derfor å redusere tilbudet sitt til oss.

Nærings-opprør

Dette fører nå til et opprør i Lofoten med krav om å få større flyplass. Men problemet har jo aldri vært størrelsen på flyplassen. Problemet er at skattene og andre kostnader hindrer Widerøe fra å drive lønnsom flytrafikk på våre flyplasser. Eller sagt på en annen måte. Skattene som de må kreve inn gjør at Widerøe taper penger på alt de forsøker å etablere av kommersielle ruter.

Ergo fjernes de kommersielle rutene en for en – til tross for at næringslivet i regionen skriker på at tilbudet er for dårlig. Næringsliv og pasientreiser vil gjerne ha hyppige flyruter både til Oslo, Bodø og Tromsø. Widerøe hevder imidlertid at dette er umulig å få til med dagens skatte- og avgiftsnivå.

Distrikts-fiendtlig

Alle de skattene som legges på vår kollektivtransport er både distriktsfiendtlig og usosial. Den øker bokstavelig talt den avstands-ulempen vi allerede har ved å bo eller drive bedrifter i distriktet. Venstre mener dette gir et feil signal til næringslivet i distriktene. Næringslivet bør stimuleres og ikke straffes for å holde maskineriet i gang i hele vårt langstrakte land.

Da jeg snakket med Widerøe om denne saken for noen uker siden, så ble dette sagt klart og tydelig: Om avgiftsnivået på kortbanenettet reduseres, så vil Widerøe begynne å øke antallet avganger igjen. Da vil det være mulig for oss å få avganger som tjener både det lokale næringslivet og befolkningen for øvrig.

Fornuftig med avgifts-lette

Hvis målet i Lofoten er å skape et bedre flytilbud på vegne av befolkning og næringsliv, så er det trolig både enklere og raskere å gå veien om en skatte-reduksjon på denne typen kollektivtransport, enn å skulle bygge ny storflyplass.

Storflyplassen vil for det første bli dyr i seg selv. Om vi velger strategien med storflyplass, så beholder vi dagens fordyrende avgiftsnivå på flyreiser fra Lofoten. Det er mindre sjanse for å få reduserte avgifter med store fly fra Lofoten enn med små og fortrinnsvis miljøvennlige fly fra Lofoten.

Forståelse på Tinget

Jeg har allerede diskutert denne saken med Venstres stortingsgruppe for å sjekke hvilke type gehør det er i Oslo for å få til en ganske kjapp avgiftsreduksjon. Svaret er at politikerne på Tinget har forståelse for dette problemet og at de er villige til å komme oss i møte med tiltak.

Her er det med andre ord mulig å få til noe som kan gi en relativt rask bedring av flytilbudet vårt, i stedet for å vente noen tiår på at vi skal få en ny storflyplass.

Samling mot skatt på kollektivtransport

Vi i Venstre i Vestvågøy foreslår derfor at politikerne i Lofoten først samler seg i et initiativ for å ta ned avgiftene på vår kollektivtransport, i påvente av at vi får miljøvennlige fly inn på kortbanenettet. Hvis vi er dyktige og heldige, så klarer vi å løse denne saken allerede i oppkjøringen til neste stortingsvalg.

Så slipper vi kanskje å vente 20-30 år på ny storflyplass for å løse næringslivets behov for bedre flytilbud.

Godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags