Valgkampen er inne i sin avsluttende fase. Mange lokalpolitikerne i Lofoten har de siste ukene lagt ned mye arbeid i å fronte sine fanesaker, og sanke stemmer. Mandag er det opp til velgerne å si hvem de vil skal styre kommunene de neste fire årene.

Det har vært stort engasjement i den lokale valgkampen. De siste ukene har vi som lokalavis trykket utallige lokale leserinnlegg, som har fokusert på viktige saker for velgerne og politikerne i Lofoten. Å være arena for den lokale debatten er viktig for oss i Lofotposten. Vi har opprettet en egen debattløsning på vår nettside, og utvidet sidetallet på papiravisene de siste dagene for å kunne få flest mulig av innleggene på trykk. I dagens avis setter vi sluttstrek for valgkampen med hele ti sider med lokalt, politisk engasjement!

Denne uka har Lofotposten også presentert resultatene fra en fersk meningsmåling gjort av InFact på oppdrag fra Amedias aviser i Nordland og NRK, i Lofotens to største kommuner Vestvågøy og Vågan. Tendensen viser at det ligger an til spennende valg i de to kommunene. Arbeiderpartiet har vært største parti i begge kommunene på målingene vi har fått utført gjennom våren og sommeren, men i begge kommunene viser målingen en nedadgående kurve. I Vågan hadde Venstre den største framgangen denne uka, mens KrF gjorde et byks på målinga i Vestvågøy.

Hver stemme teller, og er like viktig. Det kan være få stemmer som skiller om et parti får eller mister et mandat i kommunestyret. Det er heller ikke bare de største partiene som får innflytelse. I Vågan har vi sett at Rødt de fire siste årene, med sine to mandater, har fått mye innflytelse «på vippen». Posisjon – med Høyre, Frp, Venstre og Rødt – har hatt 18 mandater, opposisjonen 17 mandater i kommunestyret i Vågan.

Ifølge kommuneprofilen.no hadde Lofoten samlet en valgdeltakelse på 58,8 prosent i 2011. Høyest oppslutning var det på Røst, mens Moskenes hadde den laveste oppslutningen om valget av kommunene i øyriket. Alle lofotkommunene foruten Røst lå under landsnittet på 64,2 prosent, ifølge nettstedet.

Lofotposten håper det høye engasjementet vi har sett de siste ukene gir seg utslag i høy valgdeltakelse. Det er en forutsetning for et sterkt lokaldemokrati. Vi oppfordrer derfor alle lofotinger til å være med å påvirke politikken i sin kommune de neste fire årene.

Uavhengig av standpunkter og politikk, vil vi også rette en takk til alle politikerne i Lofoten for at de stiller på de lokale listene, engasjerer seg, og ønsker å utgjøre en forskjell i sin kommune.

Bruk stemmeretten mandag, godt valg!