Turisme og næring i Vestvågøy kommune midt i Lofoten

Oddny T. Olsen, 6. kandidat for Vestvågøy Høyre

Oddny T. Olsen, 6. kandidat for Vestvågøy Høyre

Av
DEL

LeserbrevLofoten går som det suser for tiden, men kommunal tilrettelegging for turister i Vestvågøy har vært mer eller mindre fraværende de siste 4 årene med den nåværende posisjonen i førersetet. Nå trenges det en innsats på alle nivå slik at vi kan være i forkant av den store aktiviteten som vi vet kommer.

De siste årene har vi lagt merke til ei gledelig økning i restaurering av eldre boliger, nybygg, og etableringer av nye reiselivsrelaterte bedrifter i Vestvågøy. Det investeres i aktivitetsbedrifter og overnatting som kan bli helårsåpne, noe som var nesten utenkelig for noen år siden. Dette gir oss fastboende flere tilbud som vi tidligere bare hadde tilgang til noen korte sommermåneder.

Det satses på vinterturisme og markedsføring av «skuldersesonger» (høst/vår) noe som vil gi

reiselivsbedriftene et sårt tiltrengt bidrag for å kunne gi helårsåpne tilbud.

Alt dette og mer til, gjør at bedriftene kan beholde kompetansen innen reiselivet i Lofoten, og slippe

å ansette bare deltid-/sommervikarer for noen korte måneder og kan yte gjennomgående bedre

service til både fastboende og gjester.

I Vestvågøy har vi stort sett god plass til både turister og andre gjester, men mangler kommunal tilrettelegging og god infrastruktur.

Dersom du vil gi Vestvågøy Høyre stemmen din lover vi å arbeide for å:

 • Tilrettelegge bedre for gang og sykkelstier,
 • Få gjort ferdig gang- og sykkelveiene til Bøstad og Stamsund.
 • Arbeide for Veipakke Lofoten, slik at Lofoten blir én felles bo-, arbeids- og service- region. ◦
 • Bedre skiltingen for turister og fastboende.
 • Tilrettelegge for gang- og sykkelveg gjennom hele Lofoten.
 • Bedre fasilitetene for cruisepassasjerer ved Leknes havn.
 • Medvirke til å utvikle ei bærekraftig reiselivsnæring i Lofoten

Reiselivet er ei stor næring med mange sysselsatte både direkte og indirekte. Det er viktig for Vestvågøy å tilrettelegge slik at næringen kan fortsette å vokse på en bærekraftig måte, og indirekte også sikre arbeidsplassene hos de bedriftene som er leverandører til denne næringen.


HØYRE sentralt har utpekt bl.a. disse sakene som satsningsområder nasjonalt:

 • Styrke landbrukets rolle i reiselivssatsingen, og derigjennom stimulere til økt bruk av verdifulle utmarksressurser.
 • Legge til rette for at flere kan besøke nasjonalparkene.
 • Legge til rette for at attraksjoner og aktiviteter er tilgjengelige hele året, når det er mulig, og styrke Norge som helårs reisemål.
 • Legge til rette for at lokal mat og drikke i større grad kan inngå som en del av reiselivsproduktet.
 • Reiselivsnæringa er en av verdens raskest voksende næringer, og Nord-Norge opplever stor økning i tilreisende og stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. For at reiselivsnæringen skal være bærekraftig og bidra til inntekter og arbeidsplasser for lokalsamfunnene hele året, trenger næringen forutsigbare rammevilkår. Det må tilrettelegges for infrastruktur og et tjeneste- og servicetilbud som er viktig for turister og reiselivsnæring.
 • Norge er en friluftnasjon som ikke har tradisjon for å tilrettelegge naturen for besøkende. Dette bidrar til at den økte etterspørselen etter naturopplevelser gir utfordringer i form at slitasje på viktige og sårbare naturområder og setter eksisterende infrastruktur under press. Vi må etablere hensiktsmessig og god infrastruktur slik at sanitære forhold, avfallshåndtering og parkering står i forhold til besøksantallet. Nasjonal standard for skilting og merking av stier, god beredskap og ikke minst god informasjon til turistene før, under og etter reisen er med på å tilrettelegge for gode og trygge opplevelser.
 • Kollektivtilbudet kan samordnes bedre ved å sikre bedre samordning mellom fly, buss og båt – og mellom fylkene. Forutsigbare sommerfergeforbindelser med god kapasitet og helårsforbindelse vil bidra til mer tilgjengelighet og ytterligere vekst. Bedre tilgjengelighet til Nord-Norge fra de store markedene i utlandet og inn til landsdelen skjer også med direkte flyruter. Langsiktig arbeid med å få til flere direkteruter til ulike steder i Nord-Norge er et mål

Vestvågøy Høyre ønsker å arbeide for å sikre arbeidsplasser, holde høyt aktivitetsnivå og legge til rette for at næringslivet fortsatt skal ha investeringslyst. Vi vil arbeide for at både lokalbefolkning og gjester skal ha trygge og gode opplevelser i Vestvågøy kommune.


Godt valg

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags