Kommunale veier og vedlikehold i Vestvågøy

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Av

Så er vi der igjen, i en mørk, kald og regntung høst. «Det er høst det er trist, det er trist uten trøst. Like trøstesløst høsttrist som sist høst.»

DEL

LeserbrevNår jeg siterer begynnelsen av dette diktet så er det ikke høsten som årstid jeg viser til for den har så visst mange gode sider, blant annet er det jo ikke fare for at vi blir fri for drikkevann i brønnene våre. Men med «trøstesløst høsttrist som sist høst» tenker jeg mer på det overskriften her antyder.

Det synes for meg som om det hver høst skal være en ufravikelig utfordring for Vestvågøys innbyggere å måtte snirkle, riste og humpe seg forbi og gjennom de kommunale huller i veibanene. Slik har det vært i mange år og mange trafikkanter har nok akseptert og tror at det må være slik, men jeg mener det ikke skal være slik. Det gjenstår å se om det blir noen forandring nå som det er ansatt en ekstra mann for å ivareta det kommunale ansvar i så henseende, for hvis ikke blir det enda flere bortkastete resurser i kommunen.

Det er dessverre, og så visst ikke bare om høsten at fenomenet hullete vei opptrer, men spesielt da.

I et forsøk på ansvarsfraskrivelse ser jeg at det blir konstruert mange årsaker og en gjennomgående forklaring er at det regner i Lofoten om høsten. Andre forklaringer er «sterkt belastet vei», «hullene var der fra før», «det er vann i hullene». Slike uttalelser blir som å sitte å ro i båten som står i støa. Det blir bare latterlig. Og nå kan entreprenørene jo føye til enda et argument: «Veiene er frosset til»

Steinar Horn sa her tidligere i sitt avisinnlegg angående Myrstien, at han lenge hadde tenkt å ta dette opp i avisen, men hadde vært i tvil om han skulle skrive noe om dette temaet, «da negativitet og omtale til syvende og sist rammer oss alle». Ja han har kanskje rett i så henseende, men det blir vanskelig å framsnakke det negative man opplever om man aller så mye vil. Og blir ikke tingene tatt opp så blir de liggende, for det virker som om noen må klage før noe blir gjort. Myrstien har vel i sommer vært ute i hardt vær, det skjønner alle, men når en vei periodevis blir sterkt belastes så må det vel, etter mitt skjønn, settes inn ekstra ressurser for å bøte på skadene. Myrstien ble opprinnelig bygd som en liten avlastningsvei mellom Sentralbaneveien og Torvhauan. Egentlig «En sti over myra» Denne veistubben har imidlertid fått sitt etterlengtende dekke, og roen der omkring har nå forhåpentlig lagt seg.

Men her er mange flere kilometer med kommunalt ansvar på Vestvågøya. I retningslinjene for vedlikehold av veiene står det noe om når hullene i veibanen skal repareres. Ved fare for skade på trafikkanter og kjøretøy skal hullene fylles umiddelbart. Andre huller skal fylles i løpet av en uke. Denne regelen har entreprenørene som har hatt ansvaret sluntrer unna i stor skala. M.a.o. har de fått, og får fremdeles, betalt for en jobb de ikke gjør. Her ser vi imidlertid at tiltak i form av sanksjoner blir iverksatt, noe som er på sin plass. Kanskje dette er et tegn på forbedringene som etterlyses.

Jeg har tidligere år omtalt temaet i avisene, og to kommunale veier som jeg ferdes etter titt og ofte vil jeg atter nevne. Det er Skjerpveien og Himmelsteinveien, kanskje kommunens mann tar seg en liten runde for å se på dette. Spesielt og snarest se på Himmelsteinveien. I avkjøringa fra E10 er der ikke bare huller med vann i, men store krater. Slik har det i hovedsak vært med få små perioders unntak, noe jeg kan dokumentere med bilder fra år tilbake. Samme saken gjelder for Skjerpveien. Huller i veibanen ved avkjøringa og langs hele strekninga som ble opprustet for et knapt å siden. Slike huller skal ikke være der uke etter uke og langt fra år etter år, når instruksene sier at de skal fylles etter en uke.

Ny mann i kontorene? Ja vi får tro at når alt av informasjon og kompetanse angående veivedlikehold er absorbert vil denne mannen også bli å se langs veiene med kontroller, pålegg og oppfølging av entreprenørenes gjøren og laten. Her er det som nevnt mye som mangler.Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags