Vestvågøy kommunes svar på innlegg om kommunale veier og vedlikehold

Av

Oddvar Lindgaards leserbrev om kommunale veier og vedlikehold ble publisert i Lofotposten tirsdag 30. oktober. Her kommer kommunens svar:

DEL

LeserbrevVestvågøy kommune vil gjerne få redegjøre for det Oddvar Lindgaard tar opp i dette leserbrevet. Både helt konkret, og på et mer overordnet nivå, siden den nye praksisen med tett oppfølging er bare noen måneder gammel. Vei-eksemplene som leserbrevskribenten trekker frem, er derfor lagt fram for driftsansvarlig for kommunale veier, Hans-Eirik Busch.


Hullene i Myrstien er, som Lindgaard også påpeker, historie nå, og her har Vestvågøy kommune allerede beklaget at det ikke ble satt inn avhjelpende tiltak før reasfaltering kunne finne sted. Disse erfaringene tar vi med oss videre.


Når det gjelder Skjerpveien, så var driftsansvarlig der senest i dag. Veien holdt det vi må få kunne kalle normal «grusvei-standard». Det betyr at man vil råke på et og annet hull som gjør at man må slakke ned på farta, men veien var i en akseptabel forfatning. Det samme kan også sies for Hellosan og Alstad som også ble besøkt i dag av driftsansvarlig. Det påpekes samtidig at hull i grusveier utvikler seg svært raskt, at det vil kreve store ressurser å holde veiene helt slett til enhver tid. Det er nok dessverre helt unntaksvis at grusveier byr på noe særlig til kjøreopplevelse.


Himmelsteinveien, som mange med rette opplever som en problemvei kunne nok ha vært bedre, selv om entreprenøren har foretatt fylling av huller den senere tid. Vår mann er ute på hyppige kontroller, og han opplever en mye raskere inngripen når han påpeker behov for tiltak. Dette gjelder også i denne veien, som for øvrig er en vei der det er planlagt en større oppgradering.


Med den utbyggingstakten vi nå opplever på Vestvågøy, er det en følgekonsekvens at infrastrukturen ikke kommer på plass så tidlig som man kunne ønske seg. Samtidig er det heller ikke formålstjenlig å legge mer begrensninger på utbyggere enn høyst nødvendig, da alle ønsker seg utbygging og aktivitet. Nevnte Himmelsteinveien er et eksempel på dette, og den har gått fra å være en lite benyttet vei, til å være tilførselsåre for to store boligområder.


Det betyr ikke at det ikke skal drives vedlikehold og reparasjoner. Vår driftsansvarlige vil følge nøye med fremover, og han er i løpende kontakt med entreprenørene. Det bli dokumentert hvordan tilstanden er for Himmelsteinveien, og alle kommunale veier. Vestvågøy kommune ber om at man ringer vår vakttelefon, 76056240, dersom det oppdages avvik fra normal standard. Dersom man ikke når fram med dette kan man kontakte driftsansvarlig. Dette setter Vestvågøy kommune i stand til å være en mer profesjonell kjøper av veivedlikeholdstjenester, som igjen vil gi innbyggerne bedre veier for skattepengene sine.


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags