Det er lett å skylde på andre - når egne partikamerater svikter

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevJonny Finstad i Høyre kritiserer posisjonen i Vestvågøy for vedtaket om trasevalg for E10. Samtidig påstår han at posisjonen har «valgt bort» konsept 4 som gir kortest veg mellom Svolvær og Leknes. SV håper at dette ikke er måten Finstad kommuniserer opp mot egen regjering på – i så fall bidrar Finstad til feilinformasjon om hva kommunestyret i Vestvågøy har faktisk vedtatt.

Kommunestyret i Vestvågøy har vedtatt en fleksibilitet for regjeringa og vegmyndighetene.  Det som ble vedtatt i kommunestyret var et ønske å utrede konsekvensene av trase fire eller trase tre. Trase tre er noen minutter lengre enn trase fire. Kommunestyret var også åpen for at en fremtidig konsekvensutredning kunne gjøres ved en kombinasjon av de nevnte traseene. Bakgrunnen for dette er at vi ser utfordringer for vegmyndighetene langs alle traseene. Via vedtaket mener kommunestyret i Vestvågøy at interessegruppene som har ytret seg om vegtraseene vil bli ivaretatt. SV har troen på at en kombinasjon av de foreslåtte traseene løsninga for vår kommune. Dette anbefalt av den uavhengige gjennomgangen av Atkins og Oslo Economics. De støtter en kombinasjon av ulike konsepter.

Høyre ønsket ikke å lytte på noen av innvendingene fra næringsliv eller friluftsinteresser vedrørende ny E10. Høyre ønsket å gå for trase fire som er den korteste vegen til Svolvær. Det er en ærlig sak, men Finstad påstår at grunnen til at regjeringa velger «nullalternativet» er fordi kostnadene ved å ta hensyn til miljøaspektene ved de foreslåtte traseene blir for kostbare. At rett og slett regjeringa ikke har vilje til å finansiere en veg som tilrettelegges for jordbruk, friluftsinteresser og næringsinteresser. Dette må da være en dårlig valgkampstart for en stortingskandidat i et av Norges mest miljøbevisste områder.

SV vil iallfall jobbe med egne stortingskandidater for å få kommunestyrets vedtak gjennom. Det burde Finstad også gjøre fremfor å skylde på Vestvågøy Kommunestyre. Det er tross alt Høyre og FRP som sitter med makta - enn så lenge.

Ørjan Arntzen og Mona Fagerås

gruppeleder Vestvågøy SV, 1. kandidat til Stortinget, Norldand SV

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags